پیام نخست وزیر آلمان به مهاجران: ” برای شما امن تر این خواهد بود تا در جایی که هستید، باقی بمانید.”

TMP – 22/02/2017

انگلا مرکل نخست وزیر آلمان در جریان نشست اتحادیه اروپا در مالتا که به تاریخ سوم فبروری برگزار شد، از پناهجویان خواست تا زنده‌گی خود را به دست قاچاقبران نسپارند.

او با بیان طرح کلی اتحادیه اروپا برای فراهم آوری کمک و ایجاد مراکز مهاجران در نزدیکی کشورهای اصلی پناه جویان، تأکید کرد: ” برای مهاجران، این بهتر است که در نزدیکی کشورهای خود، در امنیت به سر ببرند.”

بانو مرکل افزود: ” اتحادیه اروپا باید با ایجاد پناه گاه های امن در نزدیکی کشورهای اصلی پناه جویان، با عوامل ریشه‌یی مهاجرت مجادله کند.”

در نتیجه، اتحادیه اروپا تعهد کرده است که 200 میلیون یورو را در راستای حمایت و آموزش گارد ساحلی لیبیا کمک کند تا مانع از حرکت قایق های حامل مهاجران که از سواحل لیبیا به سوی اروپا میایند، شوند. پس از این، مهاجرانی که از دریا نجات داده می شوند به جای اروپا، به لیبیا برگشت داده خواهند شد.

توافقی که میان ایتالیا و لیبیا در والیتا به دست آمد، مشابه توافقی است که در ماه مارچ 2016 با ترکیه امضا شد و بربنیاد آن، مهاجران غیرقانونی که به یونان میرسند و یا درخواست پناهنده‌گی آنان رد می گردد، به ترکیه بازگشت داده می شوند.

سران اتحادیه اروپا روی ریشه کن کردن ورود پناه جویان از افریقا به اروپا تمرکز دارند و همچنان بر ایجاد همکاری با آن شمار کشورهایی که دارای مرز مشترک با کشورهای اصلی هستند، تأکید می کنند. بانو مرکل گفت که، اتحادیه اروپا در تلاش برای مهار پناه جویان، درصدد است تا با اردن و لبنان نیز به توافق برسد.