پناه جویان جوان در آلمان، رو به تن فروشی آورده اند

فرید؛ مهاجر 21 سالۀ افغان در آلمان، در پارک شهر برلین دست به تن فروشی میزند؛ اما او در این کار تنها نیست. سازمان های محلی کمک رسانی به مهاجران در آلمان اعلام کرده اند که پناه جویان جوان از افغانستان، ایران، عراق و سوریه به گونه روز افزون رو به تن فروشی می آورند.

فرید هنگامی که ده ساله بود افغانستان را ترک کرد و به ایران رفت. او دو سال پیش به آلمان رسید. درخواست پناهنده گی فرید در حال طی مراحل است و او در مورد این که آیا خانواده اش زنده است یا خیر چیزی نمی داند.

این جوان افغان از هر مشتری خود 20 الی 30 ایرو اخذ می کند و بخشی از آن را صرف خرید هیروئین می نماید. او می گوید: “برای آرامش سرم، به هیروئین ضرورت دارم.” دیگر تن فروشان نیز از 5 تا 10 ایرو اخذ می کنند.

بسیاری از آنان پول های خود را ذخیره و به خانواده هایشان در افغانستان میفرستند در حالی که، تعداد دیگری مثل فرید از این پول برای رفع اعتیاد خود استفاده می کنند.

کارکنان سازمان خیریه “مابیت هیلفت” باورمندند که عدم اجازه به مهاجران برای کار قانونی و یا اشتراک در صنف های یادگیری زبان و ادغام اجتماعی، از عواملی هستند که سبب کشانیده شدن این مهاجران به تن فروشی می شوند.

فرید می ګوید: من هنوز هم منتظر هستم تا فیصله راجع به پناهندهی ام را بشنوم، فرید نا امید شده است تا از فحاشی و مواد مخدر را ترک کند.