بانوی افغان در معرض اخراج قرار دارد

یک زن 106 ساله افغان که دو سال پیش مسیر پُر خطر به اروپا را طی کرد، پس از رد شدن درخواست پناهنده‌گیش، در معرض اخراج از سویدن قرار دارد.
بی‌بی خال ازبکی که در بستر بیماری است، درست حرف زده نمی تواند. خانوادۀ او مسیر بالکان تا سویدن را با پای پیاده و قطار ریل پیمودند و بعضی اوقات مجبور بودند تا بی بی خال را بر پُشت خود حمل کنند. اکنون، آنها در یک قریه کوچک در مرکز سویدن زنده‌گی می کنند.
آژانس مهاجرت سویدن در اعلامیه‌ای به اسوشیتد پرس، تصمیم اخراج در این کیس را تأیید کرده و افزوده است که، “سن زیاد زمینه را برای اخذ پناهنده‌گی مهیا نمی سازد.”
مهاجرانی که درخواست هایشان در سویدن رد گردیده است، سه بار می توانند تقاضای فرجام خواهی کنند؛ پروسه‌ای که زمان طولانی را در بر می گیرد.
اعضای خانواده بی بی خال می گویند که، او از نگان جسمانی قادر به تحمل سفر برگشت به افغانستان نیست و به همین دلیل آنها استیناف طلب شده اند تا بی بی خال بتواند آخرین دوره عمر خود را در سویدن سپری کند.
محمد ازبک، نواسه بی بی خال ازبک به الجزیره گفته است: ” من نمیدانم چرا؟ چرا درخواست او را رد کردند؟”
سال گذشته، بیش از 4542 مهاجر در سویدن از درخواست پناهنده‌گی خود منصرف شدند و به کشورهایشان برگشتند. این اقدام مهاجران در پی طولانی بودن مدت ارزیابی درخواست های پناهنده گی، سخت بودن قوانین تجدید دیدار خانواده ها و مشکلات در پیدا کردن شغل در این کشور، صورت گرفته است.