پالیسی مهاجرت در اروپای شمالی بطور جدی تغیر مینماید

مهاجرین تلاش مینماید تا برای آغاز زندگی جدید راه های را غرض رسیدن به اروپا جستجو نمایند، اما به مشکلات جدی مواجه میگردند، در حالیکه تغیرات جدی در پالیسی و راهکار مهاجرات به وجود میاید.

یک سال بعد از هجوم و رسیدن عظیم از پناهندگان به خاک اروپا، اخیراً تغیرات در کشور های دنمارک، فنلند، ناروی  و سویدن رونما گردید. هر چهار کشور پالیسی و راهکار های پناهندگی را در کشور های خویش جدی تر و مستحکم تر ساختند، در بعضی موارد بسیار خشن، در ضمن کنترول مرز میان کشور های متذکره بعد از سال 1950 برای اولین بار دوباره تثبیت گردید.

در حالیکه اختلافات در خصوص پالیسی مهاجرین میان اتحادیه اروپا پا برجا مانده، در ضمن حالات طوری رونما گردید که هماهنگی در رابطه به مهاجرین و ادغام پالیسی ها در اروپای شمالی بیشتر گردید.

ایتالیا گامی برداشت که مبنی بر آن مهاجرین که حق ماندن را در آن کشور ندارند اخراج نماید،  مقامات به دلیل هجوم  مردم و رسیدن به اورپا  از طریق  مدیرترانه تحت فشار قرار گرفتند.

فرمانده پولیس کشور به سربازان تحت آمرش هدایت داد تا در خصوص شناسائی پناهنده گان سعی و تلاش بیشتر نموده  و پناهندگان غیر قانونی را که مطابق به پالیسی شناسائی گردیده اند دوباره به کشور شان باز گردانند، در ضمن  ایتالیا مرکز های شناسائی را بازخواهند نمود تا مهاجرین را قبل از اخراج در آن نگهداری گردند.

در یک دستور فرانکو گبریل فرمانده پولیس ایتالیا به سربازان محلی هدایت داد تا غرض مهار و کنترول مهاجرین غیرقانونی  تدابیر فوق العاده را روی دست گیرند.

ایجاد تدابیر جدی و اوردن تغیرات در پالیسی و راهکار مهاجرت از کارنامه های نخست وزیر ایتالیا  پاولو جینتیلونی میباشد.

رئیس جمهور ایتالیا  سیر کیو ماتاریلا به مناسبت سال نو در بیانیه اظهار داشت: این یک اشتباهی بزرگ خواهد بود که ما در  کشور خود  خطرات تروریزم بین المللی را  که از کشور های اسلامی سر چشمه میګیرد دست کم بدانیم، موجودیت بیش از حد مهاجرین در کشور ما باعث  افزایش احساس نا امنی گردیده است.

اقای ماتیرلا  گفت،  همبستگی و ارتباط میان مهاجرت و افراطیت غیر عادلانه و قابل قبول نمیباشد، اما سعی و تلاش بیشتر و تدابیر امنیتی لازم اتخاذ گردد تا از تهدیدات امنیتی و حملات مرگبار جلوگیری گردد.

به تعقیب ایتالیا کشور های دنمارک، فنلند و ناروی بمنظور جلوگیری از ورود مهاجرین در پالیسی های خویش تغیرات بیشتر بمیان آوردند.