گزینه‌های جایگزین امن و قانونی برای افغان ها

هر ساله هزاران افغان سعی می کنند به طور غیرقانونی به مهاجرت کنند.
بسیاری از آنها جان خود را به خطر می اندازند
و همچنان داریی شان را
درحالی که امکان دارد به محض رسیدن به مقصد دستگیر و به کشورشان باز گشتانده شوند
در صورتیکه راه راهای امن و قانونی برای مهاجرت کردن موجود است
به طور مثال: پروگرام های ویزای کار
و بورسیه های تحصیلی
جهت دریافت معلومات درباره راه های قانونی مهاجرت باکارشناس مهاجرت ما تماس بگیرید
زنگ بزنید، پیام ارسال کنید و یا در واتس پیام بگذارید
0790915476 , 0791179768