مجتمع پروسس شیر، صدها فُرصت شغلی در کابل ایجاد می کند

وزرات زراعت، آبیاری و مالداری اعلام کرده است که، به منظور کاهش وابسته‌گی به لبنیات وارداتی، 12 میلیون دالر در بخش پروسس شیر در کابل سرمایه‌گذای می شود.
این سرمایه‌گذاری همچنان سبب ایجاد صدها فرصت شغلی برای مردم کابل شده و تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی مردم خواهد داشت.
به گفته مقام ها: این مجتمع ظرفیت پروسس بیش از 35000 لیتر شیر در یک روز را دارد.
جهانگیر میاخیل رییس عمومی صحت حیوانی وزارت زراعت تأیید کرده است که، این مجتمع با در نظرداشت معیارهای بین المللی در فارم بینی حصار اعمار خواهد شد. میاخیل افزود که، این مرکز دارای مخزن سرد و مرکز تولید غذای حیوانی بوده و محصولات لبنی را در بسته بندی معیاری عرضه می کند.
میاخیل می گوید: ” این مرکز با توجه به نُرم های بین المللی اعمار می گردد و تولید آن نیز با معیارهای جهانی خواهد بود.”
مقام های شرکت دولتی گذرگاه نیز گفته اند که، با توجه به تقاضای بازار، نیاز میرود که سرمایه‌گذاری های بیشتری در این بخش صورت بگیرد.
غلام ذکریا رییس شرکت لبنیات گذرگاه گفته است: به منظور دستیابی به خودکفایی در این بخش، ضرورت است که یک مرکز بزرگ پروسس شیر که ظرفیت پروسس 30000 لیتر شیر در روز را داشته باشد، ایجاد شود.”
یک گزارش تازه از سوی سازمان غذایی و زراعتی سازمان ملل متحد نشان می دهد: با وجودی که 75 درصد محصولات لبنی افغانستان از خارج وارد می شود؛ اما ولایات زیادی ظرفیت راه اندازی کارخانه های پروسس شیر را دارند.