اروپا به ریشه کن کردن مهاجرت افغانان کمک می کند

TMP – 07/03/2017

مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا هشدار داده است، اگر نیروهای ائتلاف از افغانستان خارج شوند، این کشور فرو می پاشد و در آن صورت، بحران تازه پناه‌جویان به بار خواهد آمد.

آقای فالون که به تاریخ بیستم فبروری در کنفرانس امنیتی مونیخ صحبت میکرد هشدار داد که اگر افغانستان به دست شورشیان و بنیادگرایان سقوط کند، این امر پیامدهای مستقیمی را متوجه کشورهای غربی مشمول بریتانیا و آلمان خواهد کرد.

آقای فالون گفت: ” امکان دارد که سه تا چهار میلیون مرد افغان از قریه های خود بیرون آمده و به سوی غرب مهاجرت کنند و به این جا بیایند. آنها به سوی آلمان یا بریتانیا میایند و این پیامد زمانی رخ می دهد که آن کشور فرو بپاشد” او همچنان بر ضرورت حضور نیروهای ناتو برای حفاظت از ارزش های دموکراتیک در افغانستان تأکید کرد: ” اگر این درست بود که آنجا برویم، این هم درست

نخواهد بود که قبل از پایان یافتن کار، آنجا را ترک کنیم”.

این گفته های وزیر دفاع بریتانیا در حالی صورت گرفته اند که شمار مهاجران افغان افزایش یافته است. با 2.7 میلیون مهاجر در سال 2015 و 62100 مهاجر در سال گذشته میلادی، پناه‌جویان افغان، پس از سوری ها دومین گروه بزرگ مهاجران جهان را تشکیل می دهد.

در همین حال، آلمان روند اخراج پناه جویان رد شده به کشورهای اصلی شان را سرعت می بخشد. پیتر آلتمایر رییس دفتر نخست وزیر آلمان و هماهنگ کننده امور مهاجران گفته است که، 80000 پناه‌جوی رد شده در سال گذشته میلادی، به کشورهای شان برگشتانده شده اند. او در گفتگو با روزنامه بیلد افزوده است که، از میان 700000 درخواست پناهنده‌گی که در سال 2016 ثبت شده، تقریباً 300000 آن رد
شده و قرار است برگشت داده شوند. بربنیاد آمارها، سه-چهارم درخواست های پناهنده‌گی از سوی شهروندان سوریه، افغانستان و عراق درج شده است.