ጀርመናውያን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘካይድዎ መጥቃዕትታት ይዛይድ

TMP – 07/03/2017

ጀርመን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ስደተኛታት ብዜጋታት እታ ሃገር ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ይዛይድ ከምዘሎ ተሓቢሩ። ብመስረት ጸብጻብ ሚኒስትሪ ዉሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር ፥ ኣብ ዓመተ 2016 ጥራይ ልዕሊ 3500 መይቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዉልቀሰባትን መስፈሪኦምን ከምዝተፈጸሙ ተፈሊጡ’ሎ።

ብ 26 ለካቲት ዝተዘርገሐ’ቲ ኣፈናዊ ጸብጻብ ከምዘነጽሮ፥ 43 ህጻንት ኣብ ልዕሊ ዝርከብዎም 560 ስደተኛታት ዝተፈላለዩቀጥታዉን ኣካላዉን መጥቃዕትታት ምዝተፈጸመ ፥ ካብቶም ተፈጺሞም ዝተባህሉ 3500 መጥቃዕትታት እቶም 2,533 ኣብ ልዕሊ ስድተኛታት ዉልቀሰባት፣ 988 ኣብ መንበሪን መጻንሒን ማእከላት ስደተኛታት ፥እቶም 217 ድማ ምስ ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ዝደናገጹ ማሕበራትን ወለንታዉያን ዉልቀሰባትን ዝወረዱ እዮም።

እዞም መጥቃዕትታት ፡ መንግስቲ ጀርመን ናብታ ሃግር ከብል ዝጸንሐ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምግታእ ከም ምኽራር መስርሕ ዑቕባ ፣ ቀጥታዊ ምጥራዝ ጠለብ ዑቅባኦም ዝተነጽገ ስደተኛታት ፣ ምቚላፍ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንስደተኛታት ፣ ገንዘባዊ ጉንዖ ዝድግፎ ወለንታዊ ምምላስ ስደተኛታት ዛኣመሰሉ ሜላታት ልዕሊ ካልእእዋን የማሕድረሉ ኣብ ዘሎ ኣዋን እዮም ዝዛይዱዘለዉ።
ጽለኣት ስደተኛታት ዘንቀሎም መጥቃዕትታት እዉን ኣብ’ተን ልዑልዋሕዚ ስደተኛታት ዝምዝገበለን ዘለዋ ከም ዓባይ-ብሪጣንያን ሽወደንን ዝኣመሰላ ሃገራት ኤውሮጳ ይብርኽ ከምዘሎ ይንገር። መንግስታዉያን ምንጭታት ብሪጣንያ ከምዝሕብርዎ ፣ ኣብ ከም ዓዲ-እንግሊዝን ዊለስን ዝኣመስላ ግዝኣታት ብሪጣንያ ፣ ካብ መፋርቕ 2015 ክሳዕ መፋርቕ 2016 ኣኣብ ዘሎ ግዜያት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ሓተቲ-ዑቕባን ብጽለኣት ተደፊኦም ዝተካየዱ መጥቃዕትታት ምስ ናይ ዝሓለፋ ዓመታት ክነጻጸር እንከሎ ብ 50 ሚእታዊት ከምዝዛየደ እዩ።

ብ 26 ለካቲት ኣብ ሽወደናዊት ከተማ ቫንስቡርግ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ስደተኛታት መንነቶም ብዘይተፈልጡ ወገናት ተሃንዲሱ ልዕሊ 20 ስደተኛታት ዘቚሰለ ባርዕሓዊ እዉን መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ሽወደን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝብርኽ ዘሎ ጽለኣት ኮይኑ ኣሎ።
ህዝብታት ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምናን ዘለዎም ጽለኣት ብልዑል ናህሪ ይዛይድ ከምዘሎ ይንገር። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ምእካብ ርእይቶ ከምዘነጽሮ እዉን ልዕሊ ፍርቂ ካብ ዜጋታት ሃገራት ኤውሮጳ ኣመንቲ እስልምና ካብ ሃገሮም ክወጹ ይደልዩዎም ኣለው።