Category: ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ


ኣብ የመን ዝተዓግቱ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይጠልቡ

37 ደቅ-ንስትዮ ዝርከብኦም ኣብ የመን ኣብ ትሕቲ ሕሱም ኣተሓሕዛ ተዳጒኖም ዘለዉ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ተቐባልነት ናይ ዝረኽቡ ሓተቲ ዑቕባ ቊጽሪ ይጎድል

ቊጽሪ ናይቶም ኣብ 2018 ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ተቐባልነት ዝረኸቡ ሓተቲ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣፍሪቃውያን መንእሰያት ነጋዶ ስራሖም ከስፍሑ ዘኽእል መደብ ይምውል

ሓድሽ ወፍሪ ኤውሮጳዊ ሕብረት  ነኣሽቱ ነጋዶን ደቅንስትዮን ኣብ ኣፍሪቃ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኢትዮጵያ፡ ኬንያን ታንዛንያንን ዘይስሩዕ ስደት ንምግታእ ብሓባር ይሰርሓ

መንግስታት ኢትዮጵያ፡ ኬንያን ታንዛንያን ኣብ ጉዳይ ስደት ብሓባር ክሰርሑ...
ዝያዳ ንምንባብ