ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣፍሪቃውያን መንእሰያት ነጋዶ ስራሖም ከስፍሑ ዘኽእል መደብ ይምውል

ሓድሽ ወፍሪ ኤውሮጳዊ ሕብረት  ነኣሽቱ ነጋዶን ደቅንስትዮን ኣብ ኣፍሪቃ ብምሕጋዝ ካብ ዘይተደልየ ስደት ንምንጋፍ ዝዓለመ ከምዝኸውን ተሓቢሩ።

እዚ ኣብ ትሕቲ ናይ ወጻኢ መደብ ወፍሪ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝጥርነፍ መደብ ንኡስ ልቓሕን ውሑስ ምሕደራ ወፍሪን ፡ ንኣፍሪቃውያን መንእሰያት ነጋዶ ፡ ንግዶም ከስፍሕሉ ዘኽእሎም ዕድል ክፈጥር እዩ። እቲ መደብ 4.2 ሚልዮን ኤሮ ብምስላዕ ባንክታት ኣፍሪቃ ንነኣሽቱ ነጋዶ ኣብ ምሕጋዝን ዕድላት ስራሕ ኣብ ምስፋሕን ክተሓጋገዛ ከኽእለን እዩ። እተን ባንካታት ነቶም ኣብ ትሑት ኣታዊታት ፡ ተኣፋፊን ብኲናት ዝተተንከፈን ቊጠባ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝነጥፉ ነጋዶ ርትዓዊ ልቓሕን ካልእ ፊናንሳዊ ደገፍን ኣብ ምሃብ ክጽዕታ እየን።

“እዚ ልዕሊ 4 ሚልዮን ኤሮ ተሰሊዑሉ ዘሎ ሓድሽ መደብ፡ ነቶም ልቓሕ ንምርካብ  ክሽገሩ ዝጸንሑ ኣብ ትሑትን ብኲናት ዝተጸልወን ቊጠባ ዝነብሩ ኣፍሪቃውያን ነጋዶ ርኡይ ፍታሕ ከምጽእ እዩ። ከባቢ 50,000 ነኣሽቱ ትካላትን  ልዕሊ 200,000 ዕድላት ስራሕን ክንሕግዝን ክንፈጥርን ትጽቢት ኣሎና ፡” ትብል ኮሚሽነር ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝን ልምዓትን ወ/ሮ ኔቨን ሚሚካ ።

ሽቕለት ኣልቦነት ኤርትራውያን ንዝርከብዎም ሓያሎ ኣፍሪቃውያን መንእሰያት ብዘይውሑስ መንገዲ ናብ ኤውሮጳ ንምብጻሕ ከብ ዝድፍኡ ዘለዉ ቀንዲ ረቛሕቲ እዩ። ሽቕለት ኣልቦነት ንከባቢ 60 ሚእታዊት ኣፍሪቃውያን መንእሰያት ጸሊዩ ምህላዉ እዩ ዓለማዊ ባንክ ዝገልጽ።

ሃገራት ኤውሮጳ፡ ኣፍሪቃውያን መንእሰያት ሞያ ዓጢቖም ኣብ ሃገሮም ስራሕ ብምርካብ ካብ ዘይተደልየ ስደት ክናገፉ ንምኽኣል ቀጻሊ ደገፋት ኣብ ምግባር ይርከባ። ኣብ ነሓሰ 2018፡ ብሪጣንያ ንዜጋታት ኢትዮጵያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታትን ከባቢ 100,000 ዕድላት ስራሕ ንምኽፋት ዘኽእል ናይ 115 ሚልዮን ፓውንድ ስተርሊን ደገፍ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስምማዓ ይዝከር። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ፡ ጥልያን ዋሕዚ ስደት ካብ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ንምግታእ ዘኽእሉ መደባት ንምክዋን ክሳዕ 1 ቢልዮን ኤሮ ኣብተን ሃገራት ከተውፍር ምዃና ገሊጻ’ያ። ሃገራት ሰሜንን ቀርንን ኣፍሪቃ ካብ ቀዳሞት ምንጭን መተሓላልፍቲን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ምዃነን ይንገር።

ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2018, ኤውሮጳዊ ሕብረት ማዕከን ደገፍ ኣፍሪቃ ብምትእትታው ንተኣፈፍቲ ስደተኛታት ኣብ ምሕጋዝ፡ ስሩዕ ስደት ኣብ ምድልዳል፡ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ኣብ ምንካይ ዝዓለሙ መደባት ኣብ ምምዋል ይርከብ። እቲ ሕብረት ካብ 2015 ዛጊት 582.2 ሚልዮን ኤሮ ብምውፋር ምስ ስደት ንዝተሓሓዙ ጉዳያት ንምምሕዳር ዝዓለሙ 23 መደባት ኣብ ምምዋል ይርከብ።

TMP 25/04/2019

ስእሊ፡ ጀን ዋትሰን/ ሻተርስቶክ

ኬንያዊት ሓረስታይ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል እታ ሃገር ዝርከብ ሕርሻ ቆጽሊ ሻሂ ።