ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ተቐባልነት ናይ ዝረኽቡ ሓተቲ ዑቕባ ቊጽሪ ይጎድል

ቊጽሪ ናይቶም ኣብ 2018 ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ተቐባልነት ዝረኸቡ ሓተቲ ዑቕባ ብ 40 ሚእታዊት ለጠቕ ምባሉ  ቤት-ጽሕፈት ስታትስቲካዊ ሓበሬታ ኤውሮጳዊ ሕብረት ማለት ኤሮስታት ዝዘርገሖ ጸብጻብ ሓቢሩ ።

ብመሰረት እቲ ጸብጻብ፡ ኣብ 2018 ከባቢ 330,000 ሓተቲ ዑቕባ ኣብ 28 ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ሕቶኦም ተቐባልነት ኽረኪብ እንከሎ፡ እዚ ካብ’ቲ ኣብ 2017 ዝተመዝገበ 533,000 ብቀረባ ፍርቂ ዝትሕት ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ። ጀርመን፡ ጥልያንን ፈረንሳን ንዝበዝሑ ሓተቲ ዑቕባ ዝተቐበላ ኮይነን ኣብ ቅድሚ ተሰሪዐን ይርከባ።

እቲ ጸብጻብ ወሲኹ፡ ቊጽሪ ናይ’ቶም ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ሕቶኦም ተቐባልነት ዝረኸበ ዘሰኒ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ሓተቲ ዑቕባ ኣብ 2018 ብልዕሊ ሓደ ሲሶ ምንካዩ ኣረዲኡ።

ዝበዝሑ እቶም ሕቶ ዑቕባኦም እወታዊ ምላሽ ዝረኸበ ስደተኛታት ዜጋታት ሶርያ፡ ኣፍጋኒስታን ዒራቕ ክኾኑ እንከለው ብሓባር ንልዕሊ ፍርቂ ካብ’ቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ኣሃዝ ይውክሉ። ካብ’ቶም ተቐባልነት ረኺቦም ዘለዉ ልዕሊ 330,000 ሓተቲ ዑቕባ ከባቢ 4 ሚእታዊት ጥራይ እዮም ኤርትራውያን።

ብዙሓት ሃገራት ኢውሮጳዊ ሕብረት ካብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ኣብ ተረርቲ ሕግታት ኤሚግሪሽን ከማሕድራ ምጅማረን ይፍለጥ ። ከም ኣብነት ጀርመን ሓተቲ ዑቕባ ጉዳዮም ክሳዕ ዝጻረ ዝጸንሑለን ዝተገለላ ማእከላት ኣተኣታትያ እያ። ብዘይካ’ዚ ውዕል ቱርኪን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ክሳዕ’ዚ ሕጂ እዋን ንሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ግሪኽ ክመልሳ የኽእለን ኣሎ። ስለዝኾነ፡ ቊጽሪ ናይ’ቶም ኣብ’ተን ሃገራት ተቐባልነት ዝረኽቡ ሓተቲ ዑቕባ ብርኡይ ዪጎድል ኣሎ። ኣብ 2018 ፣ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ሕቶ ዑቕባ ካብ ዘቕረቡ 580,000 ስደተኛታት ናይ’ቶም 250,000 ከምእተነጽገ ይሕበር።

ኣብ ሃገሩ ንዘሎ ልዑል ቊጽሪ ሓተቲ ዑቕባ ንምዝላቕ፡ መንግስቲ ጀርመን መስርሕ ዑቕባ ዝወስዶ ግዜ ካብ ልዕሊ ሓደ ዓመት ናብ ከባቢ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ከምዘቕረቦን ነቶም ሕቶኦም ዝተነጽገ ስደተኛታት ኣብ ዝሓጸረ እዋን ንምጥራዞም ነቒሉ ከምዘሎን ይፍለጥ። ብዘይካ’ዚ ካብ ዝሓለፋ ቀረባ ዓመታት ጀሚረን ከም ሃንጋሪ፡ ኦስትርያን ፖላንድን ዝኣመሰላ ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ንሓተቲ ዑቕባ ስደተኛታት ዝወሃብ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣጉዲለን ኣለዋ።

ሓያሎ ሓተቲ ዑቕባ ነቶም ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዝጸንዑ ዘለዉ ተረርቲ ሕግታት ስደትን ዝብርኹ ዘለው ህዝባዊ ጽላኣትን  ተጻዊሮም ክነብሩ ልዕሊ ካልእ እዋን ይሽገሩ ከምዘለው ይንገር። ስለዝኾነ ዝበዝሑ ካብ’ቶም ስደተኛታት ብዘይካ ናብ ሃገሮም ምምላስ ካልእ ኣማራጺ ይስእኑ ኣለው።

TMP – 29/04/2019

ሻተርስቶክ.ኮም

ቊጽሪ ናይ’ቶም ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ተቐባልነት ዝረኽቡ ሓተቲ ዑቕባ ብርኡይ ይንኪ።