ሕብረት ኣፍሪቃ ኣባላት ሃገራት መሰረታዊ ጠንቂ ስደት ክፍውሳ ጸዊዑ

ስእሊ፥ ሕብረት ኣፍሪቃ። ግዝያዊ ዳይረክቶር ክፍሊ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ዶ/ር ኣድሞሬ ካምቡድዚ።

ሃገራት ኣፍሪቃ ንመሰረታውያን ጠንቅታት ስደት ብምፍዋስ ኣብ ምቅላስ ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ደቂ-ሰብ ከምኡ’ውን ጃምላዊ ፍልሰት ብሓላፍነት ክጽዕታ ሕብረት ኣፍሪቃ ጸዊዑ።

ግዝያዊ ዳይረክቶር ክፍሊ ሰላምን ጸጥታን እቲ ሕብረት ዶ/ር ኣድሞሬ ካምቡድዚ ፡ መንግስታት ሃገራት ኣፍሪቃ ዜጋታቶም ናብ ስደት ከየምርሑ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣተባባዒን ስቡሕን ባይታ ከውሕሱ ፥ ኣብ ምቅላስ ዘይሕጋዊ ስደት፡ ንግዲ-ደቅሰብን ዕድጊ ጊላታትን ድማ ሓለፋ ካልእ እዋን ክሰርሑ ከምዝግባእ ምስ ጋናዊት መደበር ሬድዮ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-ምልልስ ኣተሓሳሲቡ።

“ሃገራት ኣፍሪቃ ብሕልፊ መንእሰያት ብቕዓቶም ኣብ ዓዶም ከውፍሩ ዘብህጎምን ናብ ማእከላይ ባሕሪ ኬይዶም ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ከየውድቚ ዘተባብዖምን ሰሓቢ ባይታ ከንጽፋ ኣለወን። ኩሉ ዓይነት ባህርያዊ ሃብቲ ኣብዛ ኣህጉር እንከሎ መናእሰያትና ካብ ዓዶም ምህዳም ኣየቋረጹን። ንምንታይ!፧ እቲ ምኽንያት ፖለቲካውያን መራሕቲ ሃገራት እዛ ኣህጉር መናእሰያቶም ኣብ ሃገሮም ክጸንሑ ዘኽእል ባይታ ኣብ ምውሓስ ሓላፍነቶም ስለዘየማልኡ’ዩ፡” ይብል ግዝያዊ ዳይረክቶር ካምቡድዚ።

መግለጺ ግዝያዊ ዳይረክቶር ክፍሊ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ድሕሪ’ቲ ዓለማዊ ነድሪ ኣኸቲሉ ዘሎ ብ ማዕከን ዜና ሲ.ኤን.ኤን ዝተዘርገሐ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ከም ገላዩ እንዳተሸጡ ዘርእይ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ዝስዕብ ዘሎ’ዩ።

ሊብያ ቀንዲ መናሃርያ ሰጋሮ ስደተኛታትን ኣሰጋገርቲን ኮይና ዘላ ሃገር’ያ። ብመንገዲ ሊብያ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሶም ናብ ኤውሮጳ ክበጽሑ ዝምድቡ ስደተኛታት ሊብያ ኣብ ዝኣትውሉ ብኣሰጋገርቲ፡ ዕጡቓት ጉጅለታትን ኣባላት ቤት-ማእሰርትን ቀጻሊ መግረፍቲ፡ መጭወይቲ፡ ድጎናን ምዝመዛን ከምዝበጽሖም ይሕበር።

ድሕሪ’ቲ ጉዱ ተቐሊዑ ዘሎ ሕሱም ሂወት ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ፡ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ልዕሊ 700,000 ስደተኛታት ካብ’ታ ሃገር ናብ ውሑስ ቦታ ንምግዓዝ ኣብ ዘኽእል ህጹጽ መደብ ይመያየጡ ኣለው።