ጀርመን ናይ መወዳእታ ስደተኛታት ካብ ኢጣልያን ግሪኽን ክትቅበል እያ

ስእሊ፥- ዲ ፒ ኤ

መደብ ምዕቋብ ስደተኛታት ሕብረት ኤውሮጳ ከኽትም ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ ግዜ፡ ጀርመን ካብ ኢጣልያን ግሪኽን ሒደት ኣማኢት ስደተኛታት ጥራይ ከተዕቍብ ምዃና ሚኒስትሪ ውሽታዊ ጉዳያት ጀርመን ብ29 ለካቲት ኣፍሊጡ።

ኣፈኛ እቲ ሚኒስትሪ ምስ ዶቸ ቬለ ኣብ ዝተዛረበሉ፡ ጀርመን ልዕሊ ኹለን ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ዑቕባ ዘድልዮም ስደተኛታት ተቐቢላ ኸምዝዀነት ኣረዲኡ። ብመሰረት መደብ ሕብረት ኤውሮጳ 27,000 ስደተኛታት ክትቅበል’ኳ እኝተነበራ ኣብ መወዳእታ ግና 10,000 ጥራይ እያ ተቐቢላ።

እቲ ኣፈኛ፡ ንዑቕባ ቕቡላት ክዀኑ እቶም ዘመልክቱ ካብተን ዑቕባ ንኽወሃበለን ልዕሊ 75% ዕድል ዘለወን ሃገራት ክዀኑ ኸምዘለዎም ብምግላጽ፡ ካብቲ ፈለማ ዝተሓስበ ዝውሕዱ ሰባት ነቲ ቕጥዒ ኸምዘማልኡ ገሊጹ።

ወሲኹ፡ “እቲ መደብ ምግዓዝ ተዓቈብቲ ኣብ መስከረም 2017 ተወዲኡ እዩ፥ እዚ ድማ ኩሎም ድሕሪ እቲ ዕለት ዝመጹ ኣመልከትቲ ንኽግዕዙ ብቑዓት ኣይኰኑን ማለት እዩ፡” ይብል።

“ጀርመን ኩሉ ተሪፍዋ ዝነበረ ምግዓዝ ኣብ መወዳእታ 2017 ዛዚማቶ እያ። ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት፡ ጀርመን ነቲ ሒደት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተረፈ ዘይተፈጸመ ምግዓዝ ክትዛዝም እያ።”

ብመሰረት እቲ ኣብ ምብርታዕ ቀውሲ ስደተኛታት ኤውሮጳ ዝተበገሰ መደብ ምግዓዝ ስደተኛታት ሕብረት ኤውሮጳ፡ ኣባላት ሃገራት ክሳዕ መወዳእታት 2017 ካብ ኢጣልያን ግሪኽን 160,000 ዝዀኑ ሓተትቲ ዑቕባ ክቕበላ ተሰማሚዐን። ድሒሩ ሰራሕተኛታት ሕብረት ኤውሮጳ ንምግዓዝ ቅቡላት ዝዀኑ ዝወሓዱ ኸምዝዀኑ ምስፈለጡ እቲ ቝጽሪ ናብ ትሕቲ 100,000 ወሪዱ።