ጀርመን፥ ንሕቶ ዑቕባን መጥረዝቲን ዝምልከት ተሪር ሕጊ

ሃገራዊ ባይቶ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ሓተቲ ዑቕባ ስደተኛታት ክስረሓሎም ዝጸንሑ ሕግታት ክኸሩ ወሲኑ። እቶም ክኸሩ ተወሲኖም ዘለው ሕግታት፡ ዝተነጽጉ ሓተቲ ዑቕባ ብቐሊሉ ዝጥረዙሉን ንዘቤታዊ ጸጥታ ጀርመን ስግኣት ክፈጥሩ ዝኽእሉ ስደተኛታት ኣብ ምክትታል ዘእትውን ባይታ ዝፈጥሩ እዮም።

ባይቶ እታ ሃገር ኣብ ዘውጸኦ እዋናዊ መግለጺ፥ እቶም ሕግታት ንዝተመሓየሸ ኣተገባብራ መጥረዝቲ ስደተኛታት ዘውሕሱ ኮይኖም፡ ጠለባት ዑቕባኦም ተነጺጉ ንጸጥታ ጀርመን ስግኣት ከይኮኑ ዝስገኣሎም ስደተኛታት ኣብ ዝሓጸረ እዋን ዝጥረዙሉ፥ ዝቕየዱሉ ከምኡ’ውን ኤሎትሮኒካዊ መከታተሊ ልጓም ኣብ አእጋሮም ዝቕነተሉ ሜላታት ኣንጺፎም ከምዘለው ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ዋላ’ኳ መንግስታትን ሃገራትን ናይቶም ዝተነጽጉ ስደተኛታት ኣገደስቲ ሰነዳትን ናይ መጓዓዝያ ወረቓቕትን ብምቕራብ ዜጋታተን ክቕበላ እንተሓንገዳ፡ እቶም ሓደስቲ ሕግታት ንሰብ መዚ ጸጥታን ኤሚግሬሽንን ጀርመን ንዝተነጽጉ ሓተቲ ዑቕባ ክጥርዙን መጠረዚ ወረቓቕቲ ክመርሑን ዘኽእሉ ከምዝኾኑ ተነጊሩ ኣሎ። መንቀሊ ናይዚ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ በዓለ ልደት ኣብ ከተማ በርሊን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ቱኒዝያዊ ኣኒስ ኣሚር ኣቐዲሙ ክጥረዝ ተወሲኑ ክንሱ መንግስቲ ቱኒዝያ ንምቕባሉ ዘድሊ ምትሕብባር ስለዘጉደለ ካብ መጥረዝቲ ተጻኒሑ ምንባሩ ድሕሪ ምፍላጡ እዩ።

ብመሰረት እቶም ሓደስቲ ሕግታት፡ ፈደራላዊ ክፍሊ ስደተኛታት እታ ሃገር፡ ስደተኛታት ንዝውንንዎም ከም ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናት ዝኣመሰሉ ኤሌትሮኒካዊ መሳርሒታት ብምፍታሽ ንሓቀኛ መንነት ናይቶም ብዘይዝኾነ ወግዓዊ ሰነዳት ዝጸንሑ ስደተኛታት ከለሊዩ ክኽእሉ እዮም።

መንነቶምን ኩነታቶም ብሓሶት ዘስፈሩ ሓተቲ ዑቕባ ስደተኛታት፡ ከምኡ’ውን ጉዳዮም ተነጺጉ ኣብ ጀርመን ከጽንሕ ዝኽእል ዝኾነ ምኽንያት ዘይብሎም ስደተኛታት ዝጸንሖም ናይ ምንቅስቓስ ነጻነታት እውን ብርኡይ ክጸብብ ከምዝኾነ ክርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ።

ብዘይካ’ዚ ናይ ዑቕባ  ጠለባቶም ክንጸግ ልዑል ተኽእሎ ከምዘሎ ዝተመልከተሎም ስደተኛታት ጉዳዮም ክሳዕ ዝረጋገጽ ኣብ መጻንሒ ማእከላት ክቕጸሩ ክግደዱ እዮም።

ሚኒስተር ዉሽጣዊ ጉዳያት ጀርመን ዴ ማዚሬ ነቶም ሓደስቲ ሕግታት ዘለዋ ጽኑዕ ደገፍ ድሕሪ ምንጻር፥ ክውን ዕላማ እቶም ሕግታት ነቶም ሓቀኛ ድሕነት ዘድሊዮም ስደተኛታት ምሕጋዝን ነቶም ዘየድሊዮምን ቅንዕና ዝሓብኡን ወገናት ድማ ምቕጻዕን ምጥራዝን ከምዝኾነ ኣስሚራትሉ ኣላ።

እታ ሚኒስተር ወሲኻ፥ ኩነታቶም፡ ኣስማቶምን ዜግነቶምን ጠምዚዞም ዝምዝገቡ ስደተኛታት ዝኾነ መቕጻዕቲ ከይበጽሖም ክነብሩ ክትርኢ ዘይቅቡል ከምዝኾነ ኣተሓሳሲባ።