ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዞባ ሳሕል ዘይሕጋዊ ስደትን ግብረሽበራን ንምቅላስ ገንዘብ ይቕርብ

ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ዞባ ሳሕለ-ሳሃራ ግብረ-ሽበራ፡ ዘይሕጋዊ ዋሕዚ ስደትን ንጥፈታት መርበባት ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቅ-ሰብን ንምቅላስ 50 ሚልዮን ኤሮ ከውፍር ምኻኑ ተገሊጹ።

እቲ ተቐሪቡ ዘሎ ገንዘብ ካብቲ ብ ‘ሳሕል ጉጅለ-5’ ዝፍለጥ ንማውሪታንያ፡ ማሊ፡ ጫድ፡ ቡርኪናፋሶን ኒገርን ዝጽንብር ቀጽሪ ተዋጺኡ ንዝቐውም ወተሃደራዊ ኣሃዱ ዝስላዕ ከምዝኾነ እዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝገልጽ ዘሎ።

ሓላፊት ናይ ወጻኢ ዝምድናታት እቲ ሕብረት ፈደሪካ ሞገሪኒ ናብ ባማኮ ርእሰ-ከተማ ናይ ማሊ ኣብ ዝገበረቶ ምብጻሕ እያ ብዛዕባ እቲ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ ብወግዒ ሓቢራ። እታ በዓልቲ ስልጣን ኣብ መግለጺኣ፡ ኣብ ዞባ ሳሕለ-ሳሃራ ክህሉ ዝድለ ልምዓትን ምርግጋእን ኪንዮ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንኤውሮጳ ልዑል ጥቕሚ ከምዘለዎ ኣገንዚባ ኣላ።

ንሳ ወሲኻ፡ እቲ ተሰሊዑ ዘሎ ልዑል መጠን ገንዘብ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ናብቲ ተመዲቡ ዘለዋ ዕላማ ክበጽሕ ከምዝኾነን ንመሓዙትን ጎረባብቲን ‘ሳሕል ጉጅለ-5’ ኣስራሒን ኣብነታዊን መንገዲ ከንጽፍ እምነታ ምዃኑን ሓቢራ።

መራሕቲ ‘ሳሕል ጉጅለ-5’ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ናይዚ ዓመት ኣብ ዝገበርዎ ርክብ 5,000 ዝኣባላቱ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክቚሙ’ካ ተሰማሚዖም እንተነበሩ ፡ ጸኒሖም ኣብ ዝበጽሑዎ ምርድዳእ ቊጽሪ እቲ ሓባራዊ ሓይሊ ክሳዕ 10,000 ንኽኸውን እዩ።

“መራሕቲ እቲ ጉጅለ ቅድሚ ውሑዳት ሳምንቲ ኣብ ከተማ ሪያድ ናይ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ተራኺቦም ነቲ ኣቐዲሞም ተሰማሚዖሙሉ ዝነበሩ ብዝሒ ሰራዊት ናብ 10,000 ክብ ክብል ተረዳዲኦም። እዚ ድማ ንስፍሓት እዚ ዞባ ኣብ ግምት ዘእተወን መራሕቲ ‘ሳሕል ጉጅለ-5’ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ ንምዕዋት ዓቲቦም ምህላዎም ዘርእን እዩ፡” ይብል ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ማሊ ዓብዱልየ ድዩፕ።

ብመሰረት ሓበሬታ መደበር ሬድዮ ዶቺ-ቬለ፡ እቲ ሓባራዊ ሓይሊ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ስሩዕ ስራሑ ከምዝጅምርን ነቲ ኣብቲ ዞባ ወፊሩ ዘሎ ሰራዊት ፈረንሳን ዓቃብ-ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ክድግፍ ከምዝኾነን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ዶባት ኣባላት ሃገራት ዞባ ሳሕል ከምቲ ዝግባእ ክሕሎን እዂል ጸጥታዊ ትሕተ-ቅርጺ ክውንን ዛጊት ብዘይምኽኣሉ ንጥፈታት ሽበራ ክዛይድን መርበባት ዘይሕጋዊ ንግዲን ምስግጋርን ደቅ-ሰብ ክስስንን ከምዝጸንሐ እዩ ዝግለጽ።

ካብ ሓደ ኣብ ምቅላስ ጥሜትን ምውሓስ መግብን ዝነጥፍ ኤስ.ኦ.ኤስ-ሳሕል ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ናይ ግብረ-ሰናይ ትካል ዝወጸ ሓበሬታ ከምዘነጸሮ እውን፡ እቲ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተቐሪቡ ዘሎ ገንዘብ ኣብ ሞንጎ ኣባላት ሃገራት ‘ሳሕል ጉጅለ-5’ ዝተሓደሰ ዝምድና ዝፍልም ከምዝኾነን፡ ኣብ ዶባት እተን ሃገራን ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ንኽፍጸም ክሕግዝ ዝጸንሐ ሃጓፍ ዝዓጹ ምዃኑን እዩ።