ኤትዮጵያ፥ ስደተኛታት ንምሕጋዝ 3 ሚልዮን ዶላር ኣመሪካ ዝምወሎ ሓድሽ መደብ

ልምዓታዊ ማዕከን ቐጠር (QFFD) ንመሰረታዊ ጠለባት’ቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታትን ኣብ ከባቢኦም ዝነብሩ ማሕበረሰባትን ንምምላእ ዝዓለመ ሰብኣዊ መደብ ከውፍር ምዃኑ ሓቢሩ።

እቲ መደብ ምስ ሓደ ኢትዮጵያዊ ትካል ግብረሰናይ ንጽጉማት ብምሽራኽ ዝዕመም ኮይኑ፡ ከባቢ 3 ሚልዮን ዶላር ኣመሪካ ተሰሊዑሉ ምህላው ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

“እቲ ካብ ልምዓታዊ ማዕከን ቐጠር ተረኺቡ ዘሎ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም መጽለሊ፡ ማይ ፡ መግቢ፡ ጽሬትን ካልኦት መሰረታውያን ጠለባት ሂወትን ዝኣመሰሉ ቀረባት ኣብ ምኩዋን ዝወፍር’ዩ። በዚ ገንዘብ ተመዊሉ ዘሎ መደብ ከኣ ንቊጠባውን ሰብኣውን ጸገማት ኣስታት 38,000 ስደተኛታት ከመሓይሽ ክሕግዝ’ዩ፡” ይብል ጠቕላሊ ጸሓፊ ማሕበር ቀይሕ ኮኾብ ቐጠር ኣቶ ዓሊ ሓሳን ኣል-ሓማዲ።

እቲ መደብ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከባ ክልላት ጋምቤላን ኦሮምያን እዩ ክሰላሰል። ጸብጻባት ከምዝሕብርዎ ፡ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ ማሕበረሰባት እተን ክልላት መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራ፡ ሱዳን፡ ደቡብ ሱዳንን ሶማልያን ዝመጽኡ ኣስታት 800,000 ስደተኛታት ኣዕቚቦም ከምዘለው እዩ።

ምህናጽ 768 ዓይኒ-ምድሪን ዒላታትን ኣብ ውሽጢ መዓስከር ስደተኛታት፡ ምቕራብ ወረቐት ንጽህና ንደቂ-ኣንስትዮ፡ ምህናጽ መንበሪ ኣባይቲ፡ ምሕያል ኣካዳምያውን ሞያውን ስልጠናታት፡ ከምኡ’ውን ምድንፋዕ ሱታፌ ስደተኛታት ምስ ኣብ ከባቢኦም ዝርከባ ማሕበረ-ሰባት ብመንገዲ እቲ ሓድሽ መደብ ክሰላሰሉ ተሰሪዖም ዘለው’ዮም።

እዚ መደብ እዚ ፡ ኢትዮጵያ መነባብሮን ድሕነትን ስደተኛታት ኣብ ምውሓስ ትሰርሓሉ ኣብ ዘለዋ እዋን’ዩ ዝወፍር ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ፡ መንግስቲ እታ ሃገር ኣገልግሎታት ክብሪ መዝገብ ንስደተኛታት ክፉት ብምግባር ንሓያሎ ዓመታት ከም መርዓ፡ ፍትሕ፡ ልደትን ሞትን ናይ ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታቶም ከምዝግቡ ተጸጊሞም ንዝጸንሑ ስደተኛታት መስተርሆት ፈጢሩ ምህላው ይሕበር።

ብዘይካ’ዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ስደተኛታት ካብ መዓስከራት ወጺኦም ናይ ስራሕን ትምህርትን ዕድላት ክረኽቡ ዘኽእሉ መዳያት ንምሕያል ይጽዕት ምህላው እዩ ዝገልጽ።