ልዕሊ 300 ኣብ የመን ተዓጊቶም ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም

ብ29ን 30ን ጥሪ 322 ዝበጽሑ ኣብ የመን መሕለፊ ስኢኖም ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት በነፈርቲ ናብ ሃገሮም ከዝተመልሱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ሓቢሩ። ኣህጉዊ ውድብ ስደተኛታት፡ መንግስቲ የመንን መንግስቲ ኢትዮጵያን እዮም ነቲ መደብ ምምላስ ኣሳሊጦሞ።

ልዕሊ ርብዒ  ናይቶም ተመለስቲ ትሕተ ዕድመ ኸምዝዀኑ ኣህጉዊ ውድብ ስደተኛታት ይሕብር። ብፍቓዶም ክምለሱ ንዝደልዩ ስደተኛታት ዝወሃብ ናይ ኣህጉዊ ውድብ ስደተኛታት መደባት ምስ ምጅማር ነውጺ የመን ኣብ 2015 ኣቋሪጹ ጸኒሑ ዝሓለፈ ሕዳር እዩ እንደገና ተጀሚሩ። ኣብ 2018፡ ኣህጉዊ ውድብ ስደተኛታት 668 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ሓጊዙ።

መብዛሕትኦም እቶም የመን ዝበጽሑ ስደተኛታት ካብ ድኽነትን ጸቢብ ቁጠባዊ ዕድላትን ከምልጡ ሃገሮም ዝገደፉ እዮም። ካብዞም ስደተኛታት ብዙሓት ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ስራሕ ክደናድዩ ዝተበገሱ እዮም። ካልኦት ናብ ሰሜን ኣቢሎም ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ሱዳን፡ ቀጺሎም ናብ ግብጺ፡ ካብኡ ድማ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ኤውሮጳ ኽበጽሑ ዝሓስቡ እዮም። እንተዀነ ዝበዝሑ ስደተኛታት የመን እትው ምስበሉ ዘረጋግጽዎ ነገር ብሰንኪ እቲ ዘሎ ነውጺ ካብታ ውሱን መስመራት ምድሪ ዘለዋ ሃገር ክወጽኡ ኸምዘይክእሉ እዩ።

ኣህጉዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ የመን ኣብ 2018 ክሳብ 150,000 ዝበጽሑ ስደተኛታት ከምዝተቐበለ ኽገልጽ ከሎ፡ ኣብቲ ዓመት ናብ መላእ ኤውሮጳ ዝበጽሑ ስደተኛታት 107,000 እዮም።

“መብዛሕትኦም ካብቶም ስደተኛታት ብርታዐ ናይቲ ኣብ የመን ዘሎ ነውጺ ወይ ንውሓት ናይቶ ክሓልፍዎ ዘለዎም ጉዕዞ ኣይፈልጥዎን እዮም። ኣብ ማእከል እዛ ብነውጺ እትርበሽ ሃገር ተደርብዮም መሰረታዊ ቐረባት ኣብ ዘይብሉ ንዓመጽ፡ ምዝመዛን ጐነጽን ይቃልዑ፡” ይብል ሓላፊ ኣህጉዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ የመን ዝዀነ ዴይቪድ ደርቲክ።

“ኣብዚ እዋን ስደተኛታት ክጕዓዙሉ ዝኽእሉ ውሱን መስመራት እዩ ዘሎ፡” ይብል።

ብሰንኪ   እየመን ዘሎ ነውጺ፡ ካብ የመን ስደተኛታት ክወጹ ምግዕዓዝ ቀሊል ኣይኰነን። ኣብቲ ሰብኣዊ በረራታት ኣቋሪጹሉ ዝነበረ እዋን ኣህጉዊ ውድብ ስደተኛታት ጃላቡ ተኻርዩ እዩ ስደተኛታት መጻብቦ ባብ ኢል መንደብ ዘስግር ኔሩ። እንተዀነ፡ ዘይርጉእ ኩነታት ባሕሪ ብዙሕ ግዜ ነተና ጃላቡ ናብ ወደብ ሑዴይዳ ክምለሳ ይግድደን ኔሩ።

እቲ ውድብ ኣብ 2019 ን3000 ስደተኛታት ደገፍ ሰብኣዊ ምምላስ ክገብረሎም ይምድብ።

TMP – 15/2/2019

Photo: bmszealand/Shutterstock. ጃላቡ ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ጥቓ ገማግም ዓደን፡ የመን።