ኣብ ጥቓ ገማግም ሊብያ ኣርባዕተ ስደተኛታት ሞይቶም ተረኺቦም

TMP፤ 19 ሓምለ 2016:- ብ12 ሓምለ ካብ ገማግም ሊብያ 23 ኪሎሜተር ርሒቓ ኣብ ዝተረኽበት ጃልባ 4 ሰባት ሞይቶም ተረኺቦም። እቶም 150 ደቀንስትዮን 20 ቖልዑን ዝርከብዎም 400 ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኤርትራውያን’ዮም።

ኣብዚ ዓመት’ዚ ክሳብ 11 ሓምለ፡ 2942 ስደተኛታት ባሕሪ ኽሰግሩ ሞይቶም ኣለዉ። 2521 ካብዚኣቶም ኣብቲ ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ዘሎ መስመር ዝሞቱ’ዮም። ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክወዳደር ከሎ፡ ኣብዘን ቀዳሞት 6 ኣዋርሕ 2016 ናብ ኢጣልያ ዝተጓዕዙ ስደተኛታት ዝወሓዱ’ኳ እንተዀኑ፡ ብዝሒ ዝሞቱ ሰባት ግን ካብቲ ናይ 2015 ዝነበረ 1906 ዝበጽሕ ብዝሒ ምዉታት ኣዝዩ’ዩ ልዒሉ ዘሎ።

ምስቶም ከድሕኑ ዝመጹ ጉጅለ ዝነበረ ሰኣላይ ኣብ ትሕቲ ምድሪቤት ኣብ ዘሎ ኽፍሊ ተጨባቢጦም ስለዝጸንሕዎም እቶም ተሳፈርቲ ኣብ ጐድኖም ዘሎ ሰብ ብህይወት ምህላዉን ምምዋቱን ኸስተዕሉ ኸምዘይከኣሉ ይገልጽ። ክልተ ካልኦት ስደተኛታት ኣብ ሓደገኛ ኹነታት ስለዝነበሩ ንተወሳኺ ረድኤት ናብ ሕክምና ተወሲዶም። እቲ ሬሳታት ኣብ ሰልስተ ዝተፈላለየ ኽፋላት’ታ ጃልባ’ዩ ተረኺቡ።

ኣብ ክንዲ ኣብ ቃልዕ ኣብ ትሕቲ ምድሪቤት ጃላቡ ክኣትዉ ዝግደዱ እኹል ገንዘብ ዘይብሎም ስደተኛታት ብሰንኪ ዝልሕዅ ትክን ዋሕዲ ንፋስን መጠኑ ዝልአፈ ሙቐት ኣካላት ይፈጥረሎምን ይምረዙን’ዮም። 18 ሚያዝያ 2015 ኣብ ዘጋጠመ ከምዚ ዝመስል ዝኸፍአ ሓደጋ እቶም ዝበዝሑ ኣብታ ጃልባ ዝሞቱ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ተዓሺጎም ስለዝነበሩ መውጽኢ ስኢኖ ኣብ እዋን ምጥሓል ህይወቶም ከድሕኑ ዘይከኣሉ’ዮም። እቲ ኣካላት ክሳዕ ዝሓለፈ ወርሒ’ዩ ካብታ ጃልባ ከይወጸ ጸኒሑ።

ኣብ ፈለማ ናይዚ ወርሒ ቤትጽሕፈት ዘይሕጋዊ ስደት ሊብያ 22 ደቀንስትዮ ዝርከብኦም 97 ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ኽብገሱ ኸለዉ ከምዝሓዘን፡ ዘድሊ ስጕምቲ ንኽውሰደሎም ንኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ኸምዝሓበረን ገሊጹ ኔሩ።