ብመንገዲ ኣጻምእ ሳሃራ ናብ ኤውሮጳ ሰባት ዘሰጋግርሩ ገበነኛታት፣ ንትሕቲ ዕድመ ደቅንስትዮ ስደተኛታት መከላኸሊ ጥንሲ ይወግኡ

TMP – 20/02/2017

ብምንገዲ ኣጻምእ ሰሃራ ናብ ኤውሮጳ ሰባት ዘሰጋግርሩ ገበነኛታት፣ ንትሕቲ ዕድመ ደቅንስትዮ ስደተኛታት ብመርፍእ ዝውሰድ መድሃኒት መከላኸሊ ጥንሲ ይወግኡወን ከምዘለዉ ተገሊጹ። ደቅንስትዮ ስደተኛታት ኣብ ጉዕዞ ዝወርደን ተደጋጋሚ ጾታዊ ዓመጽን ንሱ ዘስዕቦ ዘይተደልየ ጥንስን ቀጻሊ ተርእዮ ኮይኑ ምህላዉ ዝፍለጥ ኮይኑ፣ ኣሰጋገርቲ ክሳዕ 13 ዓመት ንዝዕድሚአን ትሕቲ ዕድመ ነቲ መድሃኒት ይወግኡወን ከምዘለዉ እዩ ተረጋጊጹ ዘሎ።  

ኣብ’ተን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ፈለማ ዝረግጹዎም ከም ደሴት ላምፔዱዛ ዝኣመሰሉ ከባቢታት ኤውሮጳ ዝነጥፋ ማሕበራት ግብረሰናይ ይገልጸኦ ከምዘለዋ፣ እቲ ናይ ሰለስተ ኣዋርሕ መከላኸሊ ጥንሲ መድሃኒት ኣብ ፍርያምነት ንዝበጽሓን ገና ንዘይገርዘዋን ደቅንስትዮ ስደተኛታት ይውጋእ ምህላው’ዩ።

እተን ደቅንስትዮ፣ ናይ ኣጻምእ ሰሃራ ጉዕዞአን ቅድሚ ምጅማረን’ዩ እቲ መከላኸሊ ጥንሲ ዝወሃበን። ኣብ ደሴት ላምፔዱሳ ምስ ሓንቲ ናይ ግብረሰናይ ትካል ብወለንታ እትሰርሕ ክኢላ ማህጸን ዝኾነ ዶክተር ሄለን ሮድሪገዝ ብዛዕባ እቲ ኣሰካፊ እንዳኾነ ዝመጽእ ዘሎ ተርእዮ ክትዛረብ እንከላ፥ እተን ኣብ ጉዕዞ ኣጻምእ ሰሃራ ጾታዊ ዓመጽ ከይበጽሐን ዘይተርፍ ደቅንስትዮ ስደተኛታት ገደብ ዕድሚኤንን ጥዕናዊ ኩነታተንን ኣብ ግምት ከየእተኻ ነቲ መድሃኒት ክወስደኦ ይግበር ከምዘሎ፥ ዝበዝሓ እተን ብመንገዲ ኣጻምእ ሳሃራ ናብ ኤውሮጳ ዘብላ ስደተኛታት – ዜጋታት ኤርትራ፣ ደቡብ-ሱዳንን ሶማልያን ብምዃነን ድማ እቲ መከላኸሊ ጥንሲ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ሱዳን ከምዝዉግአኦ ተረድእ።

እታ ክኢላ ወሲኻ፣ እቲ ዝወሃብ ዘሎ መከላኸሊ ጥንሲ ኣብ ጥዕና እተን ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ጸገማት ዝፈጥ ኮይኑ ፥ ብፍላይ ንጽድያታዊ ስሩዕነት እተን ወገናት ዝሓላልኽ ከምዝኾነ ብምትሕስሳብ፣ ዛጊት 20 ሚእታዊት ካብተን ማእከላይ ባሕሪ ሰጊረን ናብ ደሴት ላምፔዱዛ ምስ በጽሓ ዝመርመረተን ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ጽድያት ግዜአን ክመዛበልን ደዉ ክብልን ምዕዛባ ከም ኣብነት ትገልጽ።

ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ማለት Human Rights Watch ኣብ ናይ 2016 ጸብጻቡ፥  75 ሚእታዊት ካብቶም ኣጻምእ ሳሃራ ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ዝኣትዉ ስደተኛታት ካብ ዝነኣሰ ክሳዕ ዝዓበየ ጾታዉን ኣካላዉን ዓመጻት ብኣሰጋገርቲን ደለልቲን  ከምዝወርዶም የርድእ።