ፖሊስ ዶባት ፈረንሳ ስደተኛታት ናብ እንግሊዝ ዘስግር ዝነበረ ጉጅለ ተቘጻጺሮም

ፖሊስ ዶባት ፈረንሳ ካብ ወደብ ካሌ ናይ ፈረንሳ ናብ እንግሊዝ ስደተኛታት ዘስግሩ ዝነበሩ ጉጅለ ኣሰጋገርቲ ከምዝሓዘ

ገሊጹ።

ንግሆ 7 ለካቲት ብጻዕቂ ዝተኣከቡ ኣባላት ፖሊስ ኣብ ካሌ ዝርከባ እቶም ኣስገርቲ ዝጥቀሙለን ዝነበሩ ሰለስተ ሆቴላት

ኣኽቢቦም ኣርባዕተ ኣልባንያውያን ኣሰጋገርትን 10 ስደተኛታትን ሒዞም።

እቶም ኣልባንያውያን ኣባላት እቲ ገበናዊ ጉጅለ፡ ክሳብ ናብ እንግሊዝ ኣብ ናይ ጽዕነት መካይንን ኣብ ጃላቡን ሓቢኦም

ዝወስድዎም ክጽበዩ፡ ኣብ ካሌ ኣብ ሆቴላት እዮም ስደተኛታት ዘቐምጡ ኔሮም። ናብ እንግሊዝ ምስበጽሑ እቶም ኣደዳ

ኣሰጋገርቲ ዝዀኑ ስደተኛታት ዝበዝሕ ግዜ ይምዝመዙን ናብ ባርነት ወይ ምንዝርና ኽኣትዉ ይግደዱን።

ሓሙሽተ ወነቲ ሆቴላት ግዳያት ኣሰጋገርቲ ዝዀኑ ስደተኛታት ኣብ ኣዝዩ ረሳሕ ክፍልታት ብምሕባእ ተኸሲሶም

ተኣሲሮም። እቶም ፈረንሳውያንን ኣልጀርያውያንን ወነንቲ ሆቴላት ክሳዕ ጉዳዮም ኣብ ፍርዲ ዝቐርብ ኣብ ማሕቡስ

ተታሒዞም።

ኣብ ካሌ ኣኽባሪ ሕጊ ዝዀነ ፓስካል ማርኮንቪል፡ “እቶም ጉጅለ ኣሰጋገርቲ ካብ ስደተኛታት ከከም ዓይነት መጓዕዝያ

ዝፈላለ ካብ 5,000 ክሳብ 10,000 ዩሮ ንሓደ ሰብ እናሓተቱ ናብ እንግሊዝ ብርግጽ ከብጽሕዎም ከምዝዀኑ

እዮም ክማባጽዑሎም ጸኒሖም፡” ይብል።

ፖሊስ ዶባት ፈረንሳ ናብቲ ኣብ መንጎ እንግሊዝን ፈረንሳን ዘራኽብ ገለርያ ኣብ ዝቐረበ ቦታታትን ኣብቲ ጃላቡ ናብ

ደቡባዊ ገማግም እንግሊዝ ዝብገሳሉ ከባቢ ወደብን ጽዑቕ ጸጥታዊ ምክትታል ይገብሩ ኣለዉ።