ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን 1500 ግዳያት ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂ-ሰብ ነጻ ኣውጺኦም

TMP – 24/02/2017

ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ከባቢታት ምብራቓዊ ክፋል’ታ ሃገር ብኣሰጋገርቲ ጅሆ ተታሒዞም ንዝጸንሑ ልዕሊ 1500 ስደተኛታት ነጻ ከምዘውጽኡ፣ ጋዜጣ ኣልጣርቕ ሓቢራ።

ብመሰረት ሓበሬታ እታ ሱዳናዊት ጋዜጣ፥ እቶም ዜጋታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሶማልን ከምዝኾኑ ዝተነግረሎም  ስደተኛታት፣ ንዞባታት ከሰላን ገዳርፍን ኣብ ዘዳዉብ ጒለሕ ዝተባህለ ከባቢ እዮም ጂሆ ተታሒዞም  ጸኒሖም።

ነቶም ግዳያት ናይ ምድሓን ስርሒት ፣ ብምዉህሃድ ፖሊስን ፍሉያት ኣባላት ጸጥታን ከምዝተኻየደ ዘመልከተ ወሃብ ቃል ፖሊስ እቲ ከባቢ፡  እቶም ኣሰጋገርቲ ነቶም ካብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘስገርዎም ግዳያት ኣብ ሓደ ጸቢብን ከፋት ዘይብሉን ክፍሊ ብግዲ ጸፍጺፎምዎም ምጽንሖም የረድእ።

ኣሰጋገርቲ ካብ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝርከቡ ኣባላት ስድራቤት’ቶም  ጅሆ ዝሓዝዎም ግዳያት ኣሸሓት ዶላር ኣሜሪካ ክጠልቡ ምጽንሖም  ዝገለጺ እቲ ወሃቢ ቃል ፖሊስ፣ እቶም ግዳያት ብሰንኪ ኣዚዩ ትሑት ቀረብ መሰረታዊ ጠለባት ሂወትን ዘይጽፉፍነት ናይቲ ተጸፍጺፎሙሉ ዝጸንሑ ክፍሊን ፥ ጥዕናዊ ኩነታቶም ኣብ ዝተሓተ ባይታ ወሪዱ ምጽንሑ ኣገንዚቡ።

ሰብ-መዚ ፖሊስ ናይተን ጉጅለታት ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂ-ሰብ ከም መናሃርያ ዝጥቀሙለን ምብራቓውያን ዞባታት ከሰላ፣ ገዳርፍን ቀይሕ-ባሕርን  ይሕብርዎ ከምዘለው’ውን፡ መንግስቲ ሱዳን ኣብ’ዘን ልዑል ንጥፈታት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝምዝገበለን ዞባታት ንዝጸንሐ ናይ ርክባትን መጓዕዝያን ትሕተ-ቅርጺ ብምድራዕ ገበነኛታት ኣብ ምቕያድ ይጽዕት ከምዘሎ እዩ።

ኣብ ቀዳመይቲ ወርሒ ናይ’ዚ ዓመት፣ ክፍልታት ጸጥታን ፖሊስን መንግስቲ ሱዳን ናብ ሊብያን ግብጽን ክሰግሩ ንዝነቐሉ ኣማኢት ስደተኛታት ምቕያዶም ይንገር።

ኣባላት ፖሊስ ዞባ ከሰላ ዘይሕጋዉያን ኣሰጋገርቲን ሰገርቲን ንምቕያድ ዘኽእሎም ስልጠናታት ከምዝረኸቡ ፣ ስለዝኾነ ብመንገዲ እታ ዞባ ናብን ካብን መሬት ሱዳን ገኒኑ ዝጸንሐ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ኣብ ምግታእ ደሓን ዝኾነ ምዕባለታት ይምዝገብ ከምዘሎ እዮም ሰብ መዚ ፖሊስ እታ ዞባ ዝዛረቡ።