ሱዳን ናብ ሊብያ ዝሰግሩ ዝነበሩ 64 ዘይሕጋዉያን ስደተኛታት ኣሲራ።

‘ሓይልታት ንጡፍ ግብረመልሲ ሱዳን’ (RSF)፣ ብ 24 ጥሪ 2017 ካብ ሰሜናዊ ዞባ ዳርፉር ናይ ሱዳን ናብ ሊብያ

ክሰግሩ ዝረኸቡዎም 64 ዘይሕጋዉያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ከምዝቐየዱ፣ መጽሄት ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሩ።

ምክትል ኣማሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ደርፉር ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ ፥ እቶም ዜጋታት ኢትዮጵያ ፣ኤርትራ፣ ሶማልን

የመንን ከምዝኾኑ ዝተነግረሎም 6 ቆልዑ፣ 10 ደቀንስትዮ ከምኡ’ውን 48 ደቂተባዕትዮ ስደተኛታት ፥ ገለ ኣሃዱታት

ሓይልታት `ንጡፍ ግብረመልሲ ሱዳን` ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ዳርፉር ዘይሕጋዉያን ኣሰጋገርቲን ሰገርቲን ንምቕያድ ቀጻሊ

ስርሒታት የካይዱ ኣብ ዘለወሉ እዋን ዝተታሕዙ ምዃኖም ኣነጺሩ ኣሎ።

እቶም 64 ዘይሕጋዉያን ስደተኛታት ኣቐዲሞም ኣብ ፖርትሱዳን ዝበጽሑን፣ ነፍሲወከፎም ንኣሰጋገርቶም ከባቢ

4,000 ዶላር ኣሜሪካ ምስ ከፈሉ ሊብያ ንምብጻሕ ናብ ሰሜናዊ ዞባ ዳርፉር ዝገዓዙን ከምዝኾኑ ዘመልከቱ ሰብ-

መዚ እታ ዞባ ፥ ድሕሪ ምቕያዶም ጉዳዮም ብማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ኽረአ ናብ ኢድ ሚኒስትሪ ዉሽጣዊ ጉዳያት

እታ ሃገር ተረኪቦም ከምዘለዉ ኣገንዚቦም።

ብመሰረት ካብ ማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ዝተመርሐ፣ ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂ-ሰብን ግብረሽበራን ንምቅላስ ዝዓለመ

ትእዛዝ ፥ ኣቐዲሙ ምልሻዊ መሳርዕ ብምዉናን ኣብ ምድቓቕ ተቛወምቲ ዞባ ዳርፉር ክነጥፍ ምጽናሑ ብገለ ወገናት

ዝንገረሉ ሓይሊ፣ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ስሙ ብ`ሓይልታት ንጡፍ ግብረ-መልሲ` ተተኪኡ ምስ ክፍሊ ስለያን ጸጥታን

ሱዳን እንዳተሓባበረ ነቶም ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ዘብሉ ዘይሕጋዉያን ኣፍሪቃዉያን ስደተኛታት ኣብ ምቕያድ ብቐጥታ

ይሰርሕ ከምዘሎ ይንገር።

ሰብ-መዚ `ሓይልታት ንጡፍ ግብረመልሲ` ሱዳን ከምዝሕብርዎ፥ ኣሃዱታቶም ካብ መፋርቕ ዓመተ 2016 ዛጊት

ልዕሊ 1600 ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ክሰግሩ ዝረኸበኦም ዘይሕጋዉያን ስደተኛታት ከምዝኣሰራ እዩ።

ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ፡ ሃገራዊ ባይቶ ሱዳን ኣንጻር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ-ሰብ ደዉ ዝበለ ተሪር ሕጊ ምጽዳቚ

ዝዝከር ኮይኑ ፥ እቲ ሕጊ ንገበነኛታት ክሳዕ ናይ 20 ዓመታት ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘንጽፍ እዩ ።

ሱዳን ምስ ቀዳሞት ኣመንጨዉቲን መሰጋገርቲን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝኾና ሃገራት ኣፍሪቃ ከምእትስራዕን፡ ዕለታዊ

ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ብመንገዲ እታ ሃገር ናብ ሊብያ ብምብጻሕ ማእከላይ

ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኣህጉር ኤውሮጳ ክኣትዉ ከምዝረኣዩን`ዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝገልጽ።