ኤውሮጳዊ ሕብረትን ትካል ኢንዱስትርያዊ ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ሱዳን ዕድላት ስራሕን ቊጠባን ከዕብዩ ተሰማሚዖም

ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ትካል ኢንዱስትራልያዊ ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት (UNIDO) ብምስምማዕ፡ ኣብ ሱዳን ዝተዛነቐ ዕድላት ስራሕን ቊጠባዊ ዕብየትን ንምስሳን ዝዓለመ ሓድሽ መደብ ንምዕዋት 3 ሚልዮን ኤሮ ከምዝቐረበ ገሊጹ።

እቲ ካብ ልምዓታዊ ማዕከን ኤውሮጳዊ ሕብረት ንኣፍሪቃን ኣብ ትሕቲ  እቲ ማዕከን ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝምራሕ ልምዓታውን ድሕነታውን ፕሮግራምን ብዝወፍር ገንዘብ ከምዝምወል ዝተነግረሉ ናይ ሰለስተ ዓመት መደብ ፡ ብላዕለዋይ ወኪል ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ሱዳን ኣምባሳደር ጄያን ሚሸል ዱሞንድን፡ ወኪል ትካል ኢንዱስትራልያዊ ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብታ ሃገር ካልድ ኤልሜክዋድን’ዩ  ብ 14 መጋቢት  ተኸቲሙ።

መሰረታዊ ዕላማ’ቲ መደብ ንስደተኛታትን ነቶም ስደተኛታት ሓቚፎም ዘለዉ ማሕበረሰባት ሱዳንን ንኡስ ቊጠባዊ ወፍሪ ኣብ ምክዋን  ክእለት ንኸጥርዩ ምድራኽን፡ ኣብ ሱዳን ዕድላት ስራሕ ንምስፋሕን ከምዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ኣስተምህሮታት ኣብ ንኡስ ንግዳዊ ወፍሪ፡ ሞያዊ ከምኡ’ውን ስደተኛታት ብዛዕባ ሰብኣዊ ድሕነቶምን ነቶም ድሕነታት ዝሕልዉ ሕግታትን ክፈልጡ ዘኽእሉ ስልጠናታት ምሃብ ማእከል ናይቲ ተሰሪዑ ዘሎ ሓድሽ መደብ ከምዝኾኑ ዘመልከቱ ጸብጻባት፡ ካብ ኤርትራ፡ ሶማል፡ ደቡብ-ሱዳን ከምኡ’ውን ካብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ንዝመጽኡ ስደተኛታት ቀዳነታት ክህብ ከምዝኾነ የረድኡ።

ንናይ ቀረባ ረብሓታት እቲ መደብ ኣመልኪቱ ክገልጽ እንከሎ ኣምባሳደር ጄያን ሚሸል ዱሞንድ፡ ካብ ክሊ ዕድመ 20ታት ንላዕሊ ዝርከቡን፡ ተወዳዳሪ ሞያውን ኣካዳምያውን ብቕዓት ዝውንኑን ስደተኛታት ብመንገዲ እቲ ተሰሪዑ ዘሎ ሓድሽ መደብ ኣብ መጻኢ ዝበቕዖም ስራሕ ክረኽቡ ዘኽእሎም ከምዝኾነ ሓቢሩ፥ ሰልጠንቲ ካብቲ ኣቲ መደብ  ከስፍሖም ተሊሙ ዘሎ ዕድላት ስራሕ ቀዳሞት ተረባሕቲ ብምዃን ኣብ ዝማእመኦም ምያውን ንግዳውን ጽላታት ንኽነጥፉ ስቡሕ ባይታ ክፈጥረሎም ከምዝኾነ ገሊጹ።  እቲ መደብ ጥሜትን ስራሕ-ኣሎነትን ኣብ ስደተኛታት ናብ ዝተሓተ ብርኪ ከውርዶ ከምዝኾነ እውን እቲ ኤውሮጳዊ በዓል ስልጣን ገልጹ’ሎ።

ኣምባሳደር ኣምባሳደር ጄያን ሚሸል ዱሞንድ ወሲዂ፡ ኤውሮኣዊ ሕብረት ዕድላት ስራሕ ብምፍጣርን ስልጠናታት ብምዝያድን መሰረታውያን ጠንቅታት ስደት ምዝላቕ ይሰርሕ ከምዘሎ ብምትሕስሳብ፡ ካልኦት ሃገራት ኣብ ተመሳሳሊ ዕላማ ብቐጥታ ክጽዕታ እቲ ሕብረት ብቐጻሊ ከምዘተባብዕ ኣገንዚቡ።

ኣብ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይ ወርሒ መጋቢት፡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብታ ብዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ልዕሊ ካልኦት ዞባታት ሱዳን ተጸልያ ከምዘላ ዝንገረላ ዞባ ገዳርፍ ዝተፈላለዩ ልምዓታውያን መደባት ከውፍር ከምዝኾነ ሓቢሩ’ዩ። እቶም መደባት ኣብ ምውሓስ ቀረባት መግቢ፥ ምቅላስ ጥሜት፥ ሞቃብ ማይ፥ ሞያዊ ፡ ኣካዳምያዊ ከምኡ’ውን ጥዕናዊ ስልጠናታት ከድህቡ ከምዝኾኑ ይንገር።

ናብን ካብን ሃገሩ ንዝብርኽ ዘሎ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን ንምቅላስ ልዕሊ ካልእ እዋን ተኺሉ ይሰርሕ ከምዘሎ ዝንገረሉ መንግስቲ ሱዳን፡ ምስቲ ጉዳይ ብዝተተሓሓዘ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ስትራተጂካውያን ዝምድናታት ይሃንጽ ከምዘሎ እዩ ዝግለጽ።  .ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መንግስቲ ሱዳን ፡ መነባብሮ ናይቶም ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ስደተኛታት ንምምሕያሽን ሓለዋ ዶባቱ ንምትርናዕን ብዝብል ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ 100 ሚልዮን ኤሮ ገንዘባዊ ሓገዝ ተሰሊዑሉ ከምዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ብተወሳኺ ንተመሳሳሊ ዕላማ ካብ ‘ልምዓታዊ ማዕከን ኤውሮጳዊ ሕብረት ንኣፍሪቃ’ ዝምንጩ ናይ 40 ሚልዮን ኤሮ ሓገዝ ተቐሪቡሉ ምህላዉ ይንግር።