ሊብያ፡ ስደተኛታት ንባርነት ጥራይ ዘይኮኑ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላቶም ንኽብትበት ኣብ ዕዳጋታት ይሽየጡ

ስእሊ፥ ሲ.ኤን.ኤን። ንባርነት ካብ ዝተሸጡ ስደተኛታት ሓደ

ኣብ ሊብያ ስደተኛታት ንባርነት ጥራይ ዘይኮነ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላቶም ተበትቢቱ ንኽሽየጥ’ውን ንዕዳጋ ይወርዱ ምህላዎም ሓደ ጋናዊ ጠበቓ ‘ጋና-ዌብ’ ንዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ።

ድሕሪ’ቲ ብ ሲ.ኤን.ኤን ዝተዘርገሐ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ንባርነት ክሽየጡ ዘርእይ ተንቀሳቓሲ ስእሊ፡ እቲ ቦቢ ባንሶን ዝስሙ ጋናዊ ጠበቓ ስደተኛታት ንጊላነት ኣብ ቃልዕ ዕዳጋታት ክሽመቱን ገለ ካብኣቶም ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላቶም ተበትቢቱ ንወጻኢ ክሽየጡን ዘርእዩ ተወሰኽቲ ስእልታት ምዕዛቡ እዩ ሓቢሩ ዘሎ።

“ እቲ ሓቂ፡ እቶም ኣብ ዕዳጋታት ሊብያ ዝሽየጡ ዘለው ስደተኛታት ንጊላነት ጥራይ ዘይኮኑ ምስ ተሸመቱ ውሽጣዊ ኣካላቶም ተብትቢቱ ዳግም ንኽሽየጥ’ውንዩ። ከም ኩሊትን ጸላም ከብዲን ልዑል ተጠላብነት ኣለዎም፡” ይብል እቲ ጋናዊ ጠበቓ።

ንሱ ወሲዂ፡ እቶም ዝሽየጡ ስደተኛታት ብዋናታቶም ዘደንዝዙ መድሃኒታት እንዳተዋህቦም ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላቶም ተጓሕጊሑ ይሽየጥ ከምዝሽየጥ፥ እቲ ብርግጽ ዘጋጥም ዘሎ ኣሰቃቒ ተርእዮ ድማ ቅሉዕ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ።

እቲ ጋናዊ ጠበቓ፡ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ግዝያዊ መጋባእያ ኣቚሙ ነታ ሕሱም ተግባር ክምርምሮ ጸዊዑ ኣሎ።

ጠቕላሊ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶንዮ ጒታረዝ ነቲ ኣብ ሊብያ ይካየድ ኣሎ ዝበሃል መሸጣ ስደተኛታት-ንጊላነት “ዘስካሕክሕ ተግባር!” ክብል ድሕሪ ምግላጹ፡ እቲ ጉዳይ ብብቚዓት ሰብ መዚ ክምርመርን ገበነኛታት ናብ ሕጊ ከም ዝመጽኡ ክግበርን ኣዚዙ ምህላው ይሕበር።

ሕብረት ኣፍሪቃ’ውን ድሕነት ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ከውሕሱን ገበነኛታት ኣሰጋገርቲ ናብ ቀይዲ ከእትውን ዘኽእሉ ኣማራጺታት ብዕቱብ ክስረሓሎም ክጽውዕ እንከሎ፥ ደገፍን ኣፍልጦን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ሓድነታዊ መንግስቲ ሊብያ ብወገኑ ነቲ ብሲ.ኤን.ኤን ዝተቓልዐ መሸጣ ገላዩ ስደተኛታት ብቐጥታ ክምርምሮ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ።