ልዕሊ 25 ሰባት ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ጠፊኦም

TMP – 14/03/2017

ብሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ብ3 መጋቢት ድሕሪ ዝተገብረ ስርሒት ምድሓን ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ኽበጽሑ እንተወሓዱ 25 ዝበጽሑ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጠፊኦም ጠፊኦም ከምዝለዉ ተገሊጹ።

ብመሰረት ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ እቶም ስደተኛታት ኣብ ሃንቲ ልዕሊ ዓቕማ ዝተጻዕነት ናይ ዝተነፍሐ ፕላስቲክ ጃልባ እዮም ኔሮም። እታ ጃልባ ማይ ከተእቱ ምስጀመረት ወጋሕታ 3 መጋቢት፡ ካብታ ካብ ትሪፖሊ ንምብራቕ እትርከብ ከተማ ታጁራ ናብ ባሕሪ 5 ኪሎሜተር ዝኸውን ርሒቓ ጥሒላ። ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ 115 ካብቶም ስደተኛታት ከድሕኑ ኽኢሎም።

ኣፈኛ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ጀነራል ኣዩብ ቓስም፡ “ እቶም ዝደሓኑ ካብ ዝተፈላለያ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዝተበገሱ እዮም፡ ሓደ ኻብኦም ካብ ባንግላዴሽ ዝመጸ፡ ሽዱሽተ ኻብኣቶም ድማ ደቀንስትዮ እየን፡” ኢሉ።

ወሲኹ፡ ኣባላት ሓለዋ ገማግም ባሕርና ነቶም ዝጠፍኡ ንምርካብ ኣብቲ ኸባቢ ናይ ምድላይ ስርሒት ኣካይዶም፡ እንተዀነ ዝተረኽበ ሰብ የለን፡” ኢሉ።   

ብመሰረት ጸብጻብ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት፡ ኣብዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት እንተወሓዱ 444 ሰባት ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ኽሰግሩ ሞይቶም ኣለዉ።

ኣብ ፈለማ ለካቲት መራሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ንዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምዕጋት ኣብ ሓደ ንድፊ ተሰማሚዖም። ኤውሮጳዊ ሕብረት ንመንግስቲ ሊብያ ገንዘብ ብምሃብ ጃላቡ ካብ ግዝኣታዊ ማያት ሊብያ ከይወጻ ኸለዋ ኽዕገታን ንቕርጺ ኣሰራርሓ ኣስገርቲ ከፍርስን ክኽእል እዩ።  

ኣስገርቲ ዝኽተልዎ ኣገባብ መመሊሱ ንህይወት ዋጋ ዘይህብ እናዀነ ኣብ ዝኸልደሉ ዘሎ ግዜ ቁጽሪ ናይቶም ካብ ሊብያ ናብ ጥልያን ዝሞቱ ሰባት ይውስኽ ኣሎ። ኣስገርቲ ንስደተኛታት ኣብ ዝኣረጋን ዘይብቑዓትን ከምዝጽፍጽፍዎም ብተደጋጋሚ ዝተራእየ እዩ።

ኣብ መወዳእታት ዝሓለፈ ወርሒ ሬሳታት ናይ 74 ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣብ ጥቓ ከተማ ዛዊያ ተረኺቡ ኔሩ። እቶም ስደተኛታት ናይታ ዝነበዋ ጃልባ ሞተረ ብኣስገርቲ ምስተሰርቆም እዮም ብዘይረዳኢ ኣብ ባሕሪ እናንሳፈፉ ጥሒሎም።

ብለካቲቲ 22፡ 13 ሬሳታት ኣብ ጥቓ ከተማ ኹምስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ዘንሳፉሉ መዓልቲ፡ ናይ ሊብያ ጨንፈር ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት 105 ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ኸምዝተሰወሩ መዝጊቡ ኔሩ።