ሓደጋታት ዘይሕጋዊ/ዘይስሩዕ ስደት

ካብ ከም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኣመሰላ ሃገራት ናብ ኤውሮጳ ንምብጻሕ ዝህቀን ዘይሕጋዊ ጉዕዞ ኣዚዩ ነዊሕ፡ ክባር፡ ከምኡ’ውን ሓደገኛ እዩ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ስጒሚ ናይቲ ጉዕዞ፡ ስደተኛታት ብመርበባት ገበነኛታት፡ ኣሰጋገርቲን ዕጡቓት ጉጅለታትን ንዝፍጸም ኩሉዓይነታዊ በደልን ምዝመዛን ዝተቓልዑ’ዮም። እዚ ምስቲ ባሕሪ ኣብ ምስጋር ዝጎንፍ ባህርያዊ ሓደጋ ተደሚሩ ዓመታዊ ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ገማግም ኤውሮጳ ከይበጽሑ ሂወቶም ይስእኑ ኣለው። ስለዝኾነ፡ ነዚ ዓይነት ጉዕዞ ዝሓስቡ ሰባት ኣብ ቅድሚኦም ንዘለው ንሂወት ዝፈታተኑ ሓደጋታት ከስተብህሉሎም ኣዚዩ ኣገዳሲ’ዩ።

እቲ ሓደገኛ መስመር ጉዕዞ ብመንገዲ ሊብያ

ሊብያ እታ ኤርትራውያንን ኢትዩጵያውያንን ዝርከብዎም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ

ቅሉዓት ሓደጋታት ንቆልዑን ደቀንስትዮን

ቆልዑን ደቀንስትዮን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ሓለፋ ካልኦት ስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ

ምዝመዛ ብኣሰጋገርቲ

ኣሰጋገርቲ ካብ ስደተኛታት ዝሓትዎ ገንዘብ ኣዚዩ ልዑል እዩ። ጉዕዞ ናብ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኤውሮጳዊ ሕጊ ንስደተኛታት

ህይወት ኣብ ኤውሮጳ ከምቲ ስደተኛታት ኣብ ሓሳቦም ሲኢሎምዎ ዝጸንሑ ኣይኮነን።...
ዝያዳ ንምንባብ