ኢትዮጵያን ሱዳንን ሓባራዊ ኣሃዱ ሓለዋ ዶባት ኣቚመን

ኣብ ዶባት ንዝረአ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ከምኡ’ውን ዕጸ-ፋርስ ንምግታእ ፥ ሓይልታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ሓባራዊ ስርሒታት ሓለዋ ዶብ ከምዝጀመሩ መንግስታት ኣተን ሃገራት ብወግዒ ገሊጾም።

እቲ ሓባራዊ ሓይሊ ፡ ንዞባ ሰናር ናይ ሲዳንን ክልል ኣምሓራ ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ዘዳዉቡ ከባቢታት ዝረኣዩ ገበናት ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቅሰብ፡ ምስላዂ ዕጸ-ፋርስ ከምኡ’ውን ርስያ ንምግታእ ክሰርሕ ከምዝኾነ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ።

ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቅ-ሰብን ዋሕዚ ስደተኛታትን ንምግታእ ተረርቲ ሕግታት ከውጽኣ ምጽናሐን ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ጎኒ ጎኒ’ዚ እተን ሃገራት ጸጥታ ዶባተን ንምውሓስ በብውልቀንን ብሓባርን ክሰርሓ ይረኣያ ከምዘለዋ እዩ ዝንገር።

እዚ ጸጥታ ዶባት ንምውሓስ ተባሂሉ ጀሚሩ ዘሎ ሓባራዊ ተበግሶ፡ ውጽኢት ናይቶም መንግስታት እተን ሃገራት ከካይድዎም ዝጸንሑ ሰንሰለታውያን ርክባትን ዝርርባትን ከምዝኾነ እውን ይግለጽ።

ዳይረክቶር ክፍሊ ሓለዋ ዶባት ዞባ ሰናር ዝኾነ ፋድል ኣልማውላ መሓመድጡም ከምዝገለጾ፥ እቲ ሓባራዊ ተበግሶ ኪንዮ’ቲ  ኣብ ምውሓስ ዶባት እተን ሃገራትን ምግታእ’ቶም ኣብ ዶባት ዝፍጸሙ ዝተፈላለዩ ገበናትን፡ ኣብ ምሕያል ክልተኣዊ ዝምድና እተን ሃገራት ልዑል ጽልዋ ከምዝህልዎ ኣረዲኡ።

ኣብ ክፍሊ ‘ስትራተጂካዊ መጽናዕትታት ናይ ወጻኢ ዝምድናታት ኢትዮጵያ’ ተመራማሪ ዝኾነ ኣበበ ኣይነት ብወገኑ፡ እቲ ሓባራዊ ተበግሶ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብመሬታዊ ስፍሓታ ንእትጥቀስ ሱዳንን ብብዝሒ ህዝባ ንእትልለ ኢትዮጵያን ኣብ ዘርብሑወን መዳያት ብሓባር ክሰርሓ ዝደፍእ ከምዝኾነ ብምምልካት፡ እተን ሃገራት ፈሊመንኦ ዘለዋ ሓባራዊ ስርሒታት ሓለዋ ዶብ ንስትራተጂካዊ ኪዳነን ዘተርንዕ ከምዝኸውን ኣተንቢሁ።