ፖሊስ ሱዳን 56 ግዳያት ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቅ-ሰብ ነጻ ኣውጺኡ

ሓይልታት ፖሊስ መንግስቲ ሱዳን ብ 30 ሚያዝያ ኣብ ምብራቓዊት ዞባ ገዳርፍ ብዕጡቓት ኣሰጋገርቲ ጂሆ ተታሒዞም ዝጸንሑ 56 ስደተኛታት ናጻ ከምዘውጽኡ፡ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረዲኡ።

ብመሰረት ሓበሬታ ሓለቓ ፖሊስ እቲ ዞባ ሜጀር ጀነራል ዓዲል ጀማል፡ እቶም ነጻ ዝወጽኡ ግዳያት ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቅ-ሰብ ንዞባታት ገዳርፍን ከሰላን ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ኣብ ሓደ ዑና ገዛ ተዳጒኖም ፡ ንኽልቀቚ  ክሳዕ 3,000 ዶላር ኣሜሪካ ክሕተቱ ምጽናሖም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

እቶም ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ግዳያት ብዘይ እዂል ቀረብ መሰረታዊ ጠለባት ሂወት ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝተታሕዙ ኮይኖም፡ ኩነታት ጥዕናኦም ኣዚዩ ከምዘንቆልቀለ እዮም ሰብ መዚ ፖሊስ ዞባ ገዳርፍ ዝሕብሩ ዘለው።

ምድሓን እዞም ስደተኛታት ውሑዳት መዓልታት ድሕሪ’ቲ ኣሃዱታት ፖሊስ ከባቢታት ከሰላ፡ ኒው-ሓልፋን ስሕል ኣልቡጣንን ኣብ ምብራቓዊ ሱዳን ብዘካየድዎ ስርሒት ጂሆ ተታሒዞም ዝጸንሑ 21 ስደተኛታት ነጻ ምውጻኦምን፡ 7 ኣሰጋገርቲ ምቕያዶምን  እዩ ዝስዕብ ዘሎ።

ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ንዝወደቚ ስደተኛታት ኣብ ምድሓን ይጽዕቱ’ኳ እንተሃለው፡ ብኣሰጋገርቲን ዕጡቓት ጉጅለታትን ተጨውዮም ንመልቀቒኦም መለሳ ገንዘብ ዝሕተቱ ናይ ዘለዉ ስደተኛታት ቊጽሪ ክብርኽ እዩ ዝረአ ዘሎ። ብመሰረት መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን፡ ኣባላት ጸጥታ እታ ሃገር ከውሕስዎ ዝኽእሉ ዶባት ድሩት ኮይኑ ብምህላዉ ሓያሎ ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ካብ ምውዳቕ ከምዘይተረፉ ይንገር።

ዘይሕጋዊ ንግዲን ምስግጋርን ደቅ-ሰብ ንምግታእ፡ መንግስቲ ሱዳን ተረርቲ ስጒምትታት የማሕድር ከምዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ። ኣብ’ቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ተዋፊሮም ንዝጸንሑ ወገናት ክሳዕ ናይ 20 ዓመታት ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘንጽፍ ተሪር ሕጊ ካብ መወዳእታ 2014 ይስረሓሉ ምህላዉ ይንገር።