ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ መንጎ ሊብያን ኒጀር ዘሎ ዶብ ክዓጹ ጻውዒት ቀሪቡ

ኣብዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ልዕሊ 1,200 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ማእከላይ ባሕሪ ኽሰግሩ ሞይቶም ኣብ ዘለዉሉ እዋን፡ ኣብ ደቡባዊ ዶብ ሊብያ ወተሃደራዊ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ክቐውም ጻውዒት ይቐርብ ኣሎ።

ብግንቦት ናብ ኮሚሽን ኤውሮጳ ኣብ ዝተሰደደ ደብዳቤ፡ ሚኒስተራት ውሽጣዊ ጉዳያት ኢጣልያን ጀርመንን ቶማስ ደ ማይዚዬርን ማርኮ ሚኒቲን ኩላትና፥ “ኣብ ሊብያን ኣብ ማእከላይ ባሕርን ኣማኢት ኣሽሓት ኣብ ኢድ ኣሰጋገርቲ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ኸየእትዉ ኩላትና ዝያዳ ኽንሰርሕ ኣለና፡” ዝብል እምነት ከምዘለዎም ገሊጾም።

እቲ ደብዳቤ “ኣብ ዶብ ሊብያን ኒጀርን ብቕልጡፍ ወተሃደራዊ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ፡” ኽቐውም ጸዊዑ።

እቶም ሚኒስተራት ነቲ ካብ ኒጀር ናብ ሊብያ ዘሎ መስመር ስደተኛታት ንምዕጻው ናብቲ ኣብቲ ኸባቢ ዘሎ ማሕብረሰባት ዝውሕዝ ልምዓታዊ ሓገዛት ክህሉ ሓገዛ የናድዩ ኣለዉ። ካልእ ኣገባባት፡ ነቶም ክእለታውን ገንዘባውን ሓገዝ ዘድልዮም ዘይሕጋዊ ስደት ዝቈጻጸሩ ሰብ መዚ ሊብያ፡ ብፍላይ ኣብ ዶብ ኒጀር፡ ደገፍ ምቕራብ እዩ።

ላዕለወይቲ ተወካሊት ሕብረት ኤውሮጳ ንጉዳያት ወጻኢ ፌደሪካ ሞገሪኒ፡ ነቲ ጻውዒት ብምድጋፍ፡ ምስ ሓለዋ ዶባት እታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ጽቡቕ ሓሳብ ምዃኑ ገሊጻ። ወሲኻውን ልኡኽ ሕብረት ኢወሮጳ ብኢጣልያ እናተመርሐ ነቲ ጉዳይ ተተሓሒዝዎ ኸምዘሎ ገሊጻ።

ከም ክፋል እቲ መልእኽቲ፡ ሚንስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢጣልያ ማርኮ ሚኒቲ ኣብ ወርሒ ግንቦት 4 ጃላቡ ናብ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣረኪቡ እዩ። ከም ክፋል ናይቲ ኣሰጋገርቲ ንምቅላስ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ቀረባ እዋን 6 ጃላቡ ኽስዕባ እየን።

ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ግና እተን ጃላቡ ብረት ክዓጥቃ እዩ ዝደሊ። “እዘን ጃላቡ ኣጽዋር ኣይዓጠቓን። ኣሰጋገርቲ ዕጥቂ እናብዝሑ ኣብ ዝኸዱሉ ዘለዉ እዋን ነዚአን ንሓለዋ ኽንጥቀመለን ኣይንኽእልን ኢና፡” ይብል ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ዝዀነ ዓብደላ ቶምያ።

“ንኢጣልያ ነዘን ጃላቡ ኸተዕጥቐን ሓቲትናያ ኣለና። ቅድሚ ምቕያር መንግስቲ ንገጥመሎም ዝነበርና ዘይዓጠቑ ኣሰጋገርቲ እዮም። ሎሚ ግና ኣንጻር ሓደገኛታት ዕጡቓት ጉጅለታት ኢና ንገጥም ዘለና፡” ይብል።