دنمارک و ناروی مرکزی را در کابل برای کودکان پناه جویی که درخواست شان رد شده، می سازند

به گزارش خبرگزاری رویترز، ناروی و دنمارک روی ایجاد یک مرکز در کابل برای اسکان کودکان پناه جویی که درخواست شان رد می گردد و برگشت د...
بیشتر بخوانید

مهاجران در بوسنیا، در شرایط اسفناک به سر می‌برند

یک تعداد مهاجران برای رسیدن به اتحادیه اروپا، یک مسیر جدید در بالکان را پیش رو گرفته اند. در حالی که مرز صربستان با کشورهای عضو ات...
بیشتر بخوانید

توافق تازه اتحادیه اروپا در باره مقابله با مهاجرت

رهبران اتحادیه اروپا پس از یک نشست طولانی در بروکسل، ادعا کردند که در خصوص مقابله با بحران پناهجویان به توافق رسیده اند. پس از 9 س...
بیشتر بخوانید

مهاجران کُرد به دلیل کافر بودن، مورد حمله قرار گرفتند

مهاجران کُرد در کمپ موریا واقع در جزیره لیسبوس، از سوی دیگر مهاجران مورد حمله قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری کُردی روداو: شماری از...
بیشتر بخوانید

رهبران اتحادیه اروپا خواهان ایجاد کمپ پناه جویان در خارج از تحادیه شدند

شماری از رهبران اروپایی خواستار ایجاد مراکز پذیرش مهاجران و کمپ ها برای متقاضیان رد شده در یک کشور اروپایی خارج از اتحادیه اروپا ش...
بیشتر بخوانید

هنگری کمک به مهاجران را عمل مجرمانه می پندارد

حکومت هنگری قرار است قانون تازه یی را تصویب کند که به موجب آن، تهیه کمک های بشردوستانه به مهاجران در آن کشور، عمل مجرمانه شناخته ش...
بیشتر بخوانید