محصل سویدنی مانع اخراج یک پناه جوی افغان شد

یک محصل 22 ساله که همچنان فعال حقوق مهاجران است در اعتراض به اخراج یک مرد افغان از سویدن، مانع از برخاست هواپیمای حامل آنان شد.

ایلین ارسون که در دانشگاه گوتنبرگ سویدن درس می خواند گفته است که، برای مانع شدن از پرواز این هواپیما به کابل، یک تکت آن را خریداری کرده بود.

در جریان این رویداد، الین یک ویدیوی احساسی را در تلفونش به ثبت رساند که در آن گفته است: ” اکنون من در هواپیما هستم و یک شخص افغان نیز اینجاست تا به افغانستان، جایی که جنگ است اخراج گردد. به احتمال زیاد او کشته می شود. افرادی که در هواپیما هستند کوشش می کند تلفونم را بگیرند. گرچه من تنها از خودم تصویر می گیرم اما آنان می خواهند به زور مرا وادار کنند. من می خواهم بگویم تا زمانی که این شخص از هواپیما بیرون برده نشود من به چوکی ام نمی نشینم به خاطری که او به احتمال زیاد کشته خواهد شد و پیلوت حق دارد بگوید که این فرد اجازه حضور در این پرواز را ندارد. زمانی که او از هواپیما خارج شد من به جایم می نشینم.”

یک خدمه پرواز کوشش کرد تا تلفونش را بگیرد و یک دیگر هم بر او عربده کشید تا بشیند اما ارسون انکار کرد. او گفت: ” تنها چیزی که می خواهم توقف اخراج است و پس از آن قواعد اینجا را رعایت خواهم کرد. این ها قانونیست و من جرمی را مرتکب نشده ام.”

تا زمانی که این مرد 52 ساله افغان از هواپیما بیرون کشیده نشد، ارسون پرواز هواپیمای خطوط هوایی ترکیه از مقصد گوتنبرگ به استانبول را متوقف کرده بود. پس از آن، بانو ارسون، پناه جوی افغان و سه مأمور امنیتی از هواپیما خارج شدند.

به هر حال، مقام های سویدنی گفته اند که، مرد افغان دوباره به کابل برگشت داده شده است. به گفته مقام های سویدن، این فعال سویدنی به دلیل سرکشی از فرمان پولیس می تواند تا شش ماه به زندان محکوم شود.

اسم این پناه جوی برگشت داده شده، اسماعیل خاوری است و دویچه وله پس از برگشتش به کابل با مصاحبه کرده است.

خاوری گفته است که، او الین ارسون را نمی شناسد اما می خواهد به خاطر کاری کرده از او تشکری کند.

او گفت: ” من مریض هستم و مشکلات روانی دارم. من بیشتر اوقات در کمپ بودم و به این خاطر زبان سویدنی را یاد نگرفتم. معمولا داکتران مرا در خانه معاینه می کردند.”

به گزارش گاردین، مقام های بورد مهاجرت سویدن گفته اند که، افغانستان برای برگشت پناه جویان رد شده، امن است. سال گذشته، پولیس سویدن 12500 مهاجر را برگشت داد و نرخ اخراج مهاجران در این کشور امسال افزایش یافته است.

TMP – 18/08/2018

مهاجرت؟ با مشاوران ما تماس بگیرید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید