اتاق تجارت و صنایع زنان در افغانستان ایجاد شد

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان طی یک مراسم رسمی در اوایل اکتوبر توسط رولا غنی بانوی اول کشور افتتاح شد.

مفکورۀ ایجاد یک اتاق تجارت و صنایع مجزا برای زنان توسط سازمان (لید) در اوایل ماه روان پیشنهاد گردید.

منیژه وافق رییس بورد (لید) گفته است که، هم اکنون 850 زنان تجارت پیشه عضویت این اتاق را کسب کرده اند و افزود که، هدف از ایجاد اتاق تجارت و صنایع زنان، رشد اشتراک زنان در سکتور اقتصادی و حل چالش های بانوان در محیط کار است.

او گفت: ” همین اکنون، زنان زیادی در تجارت و صنایع مشغول به کار هستند و دولت نیز باید آنان را پشتیبانی کند.”

حدود 29 درصد نیروی کار افغانستان را بانوان تشکیل می دهد که 66 درصد آنان در بخش زراعت مصروف هستند.

بانو وافق همچنان از مردم خواسته است که از تولیدات ساخته شده توسط زنان استفاده کنند. ” من از شما خواهش میکنم تا از تولیدات زنان استفاده کنید. تولیدات ما ارزش خریداری و بهای خود را دارند.”
رییس جمهور غنی در یک پیام ویدیویی که در مراسم افتتاحیه نشر شد گفت که، فصل تازه‌یی از توسعه تجارت افغانستان آغاز شده و تعهد سپرد که حکومت آمادۀ پشتیبانی از زنان تجارت پیشه است.

رولا غنی بانوی او لنی گفت که، افتتاح اتاق تجارت و صنایع زنان گامی به جلو برای زنان متشبث است و این اتاق چالش های فرا راه زنان تجارت پیشه را حل می کند.

دلبر نظری وزیر امور زنان نیز گفت که، افتتاح این نهاد برای خودکفایی اقتصادی زنان و نقش آنان در رهبری حیاتی است و تأکید کرد که، اشتراک زنان در سکتور اقتصادی یکی از اولویت های حکومت است.