گزارش تازه اوضاع در کمپ موریا را نکوهش کرده و خواهان اقدام بیشتر دولت یونان شده است

آژانس بریتانیایی آکسفام در گزارش اخیر خود زیر نام “آسیب پذیر و ترک شده” که در نهم جنوری 2019 منتشر شد آورده است که، یونان و شرکای اروپایی آن در امر حفاظت مهاجران آسیب پذیر در اروپا ناکام بوده اند.  

در این گزارش ناکامی های کلیدی حکومت یونان واضح شده است، به گونه مثال: حکومت یونان تنها یک داکتر را برای معاینه 2000 مهاجر در یک ماه موظف ساخته بود. این داکتر بلاخره در نوامبر 2018 استعفا داد و مهاجران برای چندین ماه مورد حمایت صحی قرار نگرفتند.

یک مهاجر افغان در مصاحبه با یورواکتیف گفت: ” دیدن داکتر بسیار مشکل است، اینجا تنها یک داکتر در تمام کمپ است. شما باید نزدیک مُردن باشید که از شما مواظبت شود.”

هم اکنون، نزدیک به 5000 مهاجر و پناه جو در جزیره لیسبوس زندگی می کنند که بیشتر آنان در کمپ موریا به سر می برند. ماریون بوچتل سخنگوی آکسفام در مصاحبه با The Global and Mail گفت: “شرایط کمپ به ویژه در زمستان و هوای سرد، وضعیت روانی و صحت جسمی مهاجران را خراب می سازد.” گزارش افزوده است که، مهاجران و پناه جویان در زیر خیمه های سرد و بدون دسترسی به حمام و دستشویی زندگی می کنند و هوای سرد زمستانی تنها اوضاع را برای آنان وخیم تر می کند.

رضاکارانی که مهاجران را در کمپ موریا حمایت می کنند نیز از شرایط راضی نیستند. یک عضو شورای مهاجران یونان به یورواکتیف گفت: ” شرایط در موریا غیر قابل باور است. از سال 2017 به این سو، من به گونه منظم به اینجا میایم و هر بار فکر می کنم که حالم بدتر از این نخواهد شد؛ اما بار بعدی، بدتر می شود.”

جزایر یونان نقطه ورودی برای مهاجرانی است که از ترکیه می آیند. برای قطع جریان مهاجرت غیرقانونی، اتحادیه اروپا در سال 2016 با ترکیه توافقنامه یی را امضا کرد. بربنیاد این توافقنامه، تمام مهاجران غیرقانونی که به یونان می آیند، پس از ارزیابی دوباره به ترکیه فرستاده می شوند. به عوض هر سوری که برگشت داده می شود، یک سوری دیگر که تلاش عبور غیرقانونی نکرده باشد، به اروپا برده می شود. روند کُند ارزیابی در این کمپ ها، سبب آن شده که فامیل ها چندین سال در آنجا باقی بمانند. آکسفام گفته است: ” نسبت به کمبود کارمند، بسیاری از کسانی که به لیسبوس رسیده اند نخستین مصاحبه خود را در سال 2020 خواهند داد.”

در پاسخ به انتقاد تند آکسفام و دیگر اداره ها، دولت یونان در دهم جنوری گفت که شرایط را در کمپ های مهاجران بهتر خواهد ساخت. دیمتریس ویتساس وزیر مهاجرت یونان به یک نشست خبری گفت:” داکتران تا اخیر ماه جنوری به کمپ ها فرستاده می شوند. دو کمپ با ظرفیت 1500 تن در سرزمین اصلی یونان ایجاد می گردد تا فشار از جزایر کم شود.”

او افزود که بیش از 29000 تن در جریان سال 2018 از جزایر به سرزمین اصلی انتقال داده شدن. ویتساس گفت که، یونان مشغول نگهداری از 70 هزار مهاجر است.

TMP – 1/02/2019