بحران صحت روانی مهاجران در کمپ مزدحم موریا را رنج می دهد

کمیته بین المللی نجات می گوید که، مهاجرانی که کمپ موریا؛ بزرگترین کمپ مهاجران در یونان است زنده گی می کنند زیر فشار بزرگ روانی قرار دارند. در گزارش این سازمان که “محافظت ناشده، حمایت ناشنده و غیرمطمین” نام دارد، آمده است که 30 درصد مریضان این سازمان تلاش به خودکشی کرده و 60 درصد دیگر در این مورد فکر کرده اند. در این گزارش در باره ی مشکلات صحی روانی گسترده که در نتیجه ازدحام، نبود امنیت، عدم اطمینان در مورد آینده و شرایط کثیف مشمول سیستم فاضلاب باز ایجاد شده، جزئیات داده شده است.

بیش از 8500 مهاجر عمدتاً از سوریه، عراق و افغانستان هم اکنون در این کمپ واقع در جزیره لیسبون که یکی از مکان های اصلی برای مهاجرانی که می خواهند به اروپا بروند است، زنده گی می کنند. این میزان دو برابر ظرفیت کمپ که 3100 تن است، می باشد. وضعیت صحی کمپ ضعیف است و بیش از 80 تن از یک حمام و 72 نفر هم که از یک دستشویی استفاده می کنند.

به تاریخ دهم سپتمبر، مقام های محلی با استناد به ازدحام و مدیریت ضعیف ضایعات 30 روز به حکومت فرصت داد تا کمپ را پاکسازی کند یا با خطر مسدود شدن رو به رو خواهد شد. دو هفته بعد، وزیر مهاجرت یونان گفت که 900 مهاجر به سرزمین اصلی یونان منتقل شدها ند و 1000 مهاجر دیگر نیز در آستانه انتقال قرار دارند.

کیکی میکالیدوس مسؤول کمیته بین المللی نجات در بخش تداوی امراض روان در جزیره لیسبوس و چایس گفته نوشته است: ” مردمی که در کمپ موریا زنده گی می کنند در وضعیت نامطمین، خطر و ترس به سر می برند. آنها برای این که احساس امنیت کنند کشور خود را ترک کرده اند؛ اما به جایی آمده اند که برای آنان امنیت به ارمغان نیاورده است.” در بسیار ی موارد، انها حتی در داخل خیمه خود احساس امنیت نمی کنند به خاطری که از سوی کسانی که در داخل خیمه زنده گی می کردند، آزار داده شده اند.”

روند پناهندگی در کمپ که ماه ها را در بر می گیرد، سبب نا امیدی مهاجران شده است. بسیاری از آنان وقتی امیدی برای ترک کمپ ندارند، دست به خودکشی می زنند.

کیکی نوشته است: ” اخیراً یکی مریضانم تلاش به خودکشی کرد. او دو تن دیگر تلاش کردند خودکشی کنند. متاسفانه یکی از آنان جان باخت. تمام ریضانم در شرایط مشابه هستند.”

احمد یک مرد 35 ساله از عراق و پدر چهار کودک به کمیته بین المللی نجات گفت: ” من چندین بار تلاش به خودکشی کردم. تنها به خاطر کودکانم خوشحالم که موفق به این کار نشدم.”

شمار کمی از ورود قایق های حامل مهاجران به جزایر یونان در هر هفته ادامه دارد. روند کند پناهندگی سبب اخذ تصمیم در طول چندین ماه می شود.

TMP – 11/11/2018

اگر در مورد مهاجرت پرسش دارید، به ما ایمیل بفرستید.

اگر در مورد مهاجرت پرسش دارید، به ما ایمیل بفرستید، همکار ما به سوالات شما پاسخ میدهد و هویت شما محفوظ میباشد.

مهاجرت؟ با مشاوران ما تماس بگیرید


اگر در فرانسه هستید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید