ፈረንሳን ጥልያንን ሓደስቲ ስደተኛታት ናብ ኩለን ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ክውዝዑ ዘኽእል ሓድሽ መደብ ይጽውዓ

ፕረዚደንት ፈረንሳ ኤማኑዌል ማክሮንን ቀዳማይ ሚኒስተር ጥልያን ጁሰፐ ኮንተን ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቶም ናብ ደቡባዊ ክፋል ኤውሮጵ ዝኣትዉ ስደተኛታት ክማቐለኦም ዘኽእል ሓድሽ ኣገባብ ከተኣታትዋ ጸዊዖም።

እቶም ክልተ መራሕቲ ሃገራት ብ 18 መስከረም ኣብ ዘውጽእዎ ሓባርዊ መግለጺ፡ እቶም ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ከም ጥልያን ዝኣመሰላ ሃገራት ብብዝሒ ዝኣትዉ ስደተኛታት ሻቡ ናብ 28 ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝውዝዑሉ መስርሕ ክተኣታቶ ዝጠልብ ሓድሽ መደብ ነዲፎም ከምዘለዉ ኣረዲኦም። ኣብ’ዚ ሓድሽ መደብ ምስታፍ ኣብ ልዕሊ ዝሓንገዳ ኣባላት እዚ ሕብረት መቕጻዕቲ ክህሉ እዉን ገለ ካብ ምሕጽንታታት ናይ’ቲ ሓድሽ ንድፊ እዩ።

ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስተን ከም ጥልያን ዝኣመሰላ ፈለማ ስደተኛታት ዝበጽሑወን ሃገራት እኹል ምትሕብባር ክገብራ ከምዘይጸንሓ ዝሓበረ ፕረዚደንት ማክሮን፡ ነዚ ፍታሕ ከምጽእ ዝኽእል ሓድሽ ኤውሮጳዊ ኣገባብ ኣድላዪ ምዃኑ ከምዝኣምን ኣተሓሳሲቡ ኣሎ።

መራሕቲ እተን ክልተ ሃገራት ነቲ ኣብ እዋን ምህላው ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ማትዮ ሳልቪኒ ብጉዳይ ስደት ሓርፊፉ ዝጸንሐ ዝምድናአን ንምምሕያሽ ኣብ ከተማ  ሮማ ኣብ ዝተራኸቡሉ እዮም ኣብ’ቲ ሓድሽ ሓሳብ ከምዝተረዳድኡ ሓቢሮም። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ነበር ማትዮ ሳልቪኒ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ሓያለ ተረርቲ ስጒምትታት ክወስድ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ስደተኛታት ዘድሕና መራኽብ ናብ ማያት ሃገሩ ከይኣትዋ ዝብል ውሳኔ ገለ ካብ’ቶም ስጒምትታት እዮም ነይሮም። ከምሳዕቤኑ ኣብ ሞንጎ ሰብ መዚ ጥልያንን እተን ካብ ማእከላይ ባሕሪ ስደተኛትት ዘድሕና ናይ ግብረ-ሰናይ መራኽብን ቀጻሊ ምትህልላኽ ክረአ ጸኒሑ እዩ።

 “ጉዳይ ስደት ነቲ ኣንጻር ኤውሮጳዊ ባህሪ ዝነቅል ፕሮፖጋንዳ ሓዊ ዝዘርእ ክኸውን የብሉን፡” ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንተ፡ ኤውሮጳ ንጉዳይ ዋሕዚ ስደተኛታት ዘማሕድር ስሩዕ ግን ከኣ ዘይህጹጽ ምሕደራ ክህሉዋ ናብ ዘኽእል መድረኽ ክስጎም ከምዘድሊ ኣዘኻኺሩ።

ሚኒስተራት ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመንን ማልታን እዉን ነቲ ብፈረንሳን ጥልያንን ነቒሉ ዘሎ ሓሳብ ኣብ’ቲ ብ 23 መሰከረም ኣብ ማልታ ዝተቓንዐ ኣኼባ ሚንስተራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ከምዝደገፍዎ፡ ኣርባዕቲኤን ሃገራት ድማ ነቲ ጉዳይ ኣብ’ቲ ን 8 ጥቅምቲ ዝካየድ ዝሰፍሐ ኣኼባ ሚንስተራት ውሽጣዊ ጉዳያት ኤውሮጳዊ ሕብረት ከልዕልኦ ምዃነን ክፍለጥ ተኽኢሉ ኣሎ።

TMP 02/10/2019

ስእሊ፥ ፊሊፖ ኣቲሊ/ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ጥልያን

ቀዳማይ ሚኒስተር ጥልያን ጁሰፐ ኮንተ (የማናይ) ከምኡ’ውን ፕረዚደንት ፈረንሳ ኤማኑዌል ማክሮን (ጸጋማይ) ኣብ ናይ ከተማ ሮማ ርክቦም

TMP 03/10/2019

ስእሊ፥ ፊሊፖ ኣቲሊ/ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ጥልያን

ቀዳማይ ሚኒስተር ጥልያን ጁሰፐ ኮንተ (የማናይ) ከምኡ’ውን ፕረዚደንት ፈረንሳ ኤማኑዌል ማክሮን (ጸጋማይ) ኣብ ናይ ከተማ ሮማ ርክቦም