91 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሱዳናዊ ዕጡቕ ጉጅለ ተጨዉዮም

ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝሰግሩ ዝነበሩ 91 ኤርትራውያን ስደተኛታት፣ መንነቱም ዛጊት ብዘይተፈልጠ

ኣብ ምብራቓዊ ከባቢታት ሱዳን ከምዝነጥፍ ዝተነግረሉ ዕጡቕ ጉጅለ ከምዝተጨውዩ ሬድዮ ኤረና

ኣቃሊሓ።

እታ ሬድዮ ካብ ኣብ ሽወደን ዝመደበሩ “ኤርትራዊ ተበግሶ ንሰብኣዊ መሰል ስደተኛታት (EIRR)

ዝተባህለ ተሓላቒ ኣካል ብዝረኸበቶ ሓበሬታ መሰረት ፥ እቶም 11 ቆልዑን 25 ደቅኣንስትዮን

ዝርከብዎም 91 ኤርትራውያን ስደተኛታት በቲ ዕጡቕ ጉጅለ ዛጊት ናብ ዘይተነጸረ ቦታ ተወሲዶም

ንመለቀቒኦም ልዑል መጠን ገንዘብ ይሕተቱ ምህላዎም ክርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ።

ገለ ኣባላት ስድራቤትን መቕርብን ናይቶም ተጨዉዮም ዘለዉ ግዳያት ን `ኤርትራዊ ተበግሶ ንሰብኣዊ

መሰል ስደተኛታት` ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እዉን ፡ ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ ከባቢ 2,000 ዶላር ኣሜሪካ

ከፊሉ ክወጽእ በቶም ጨወይቲ ይንገሮ ከምዘሎ እዩ።

ሓላፍነት ናይዚ ኣብ ራብዓይቲ ሰሙን ናይ ወርሒ ጥሪ 2017 ተፈጺሙ ዘሎ ጭውያ ኤርትራውያን

ስደተኛታት ዛጊት ዝወሰደ ወገን ኣኳ እንተዘየለ ፥ ናብ ሱዳንን ካብ ሱዳንን ኣብ ልዕሊ ዝሰግሩ

ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀጻሊ ጭውያ ከምዘካይዳ ዝንገረለን ብተወለድቲ ራሻይዳ ዝዉከላ ዕጡቓት

ጉጅለታት ግና ቀዳሞት ተተርጠርቲ ኮይነን ኣለዋ።

ፈለማ ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ነዊሕ ከይጸንሑ ናብ ሱዳን ዘምርሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብቐጻሊ

ናብ ኢድ ሱዳናውያን ዕጡቓት ጉጅለታት ክወድቊ፥ ንመልቀቒኦም ዝጥለብ ልዑል መጠን ገንዘብ

ክኸፍሉ ፥ እንተዘይከፊሎም ድማ ናብ ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታት ክሽየጡ እዮም ዝረኣዩ።

ዝበዝሑ ናብ ሱዳን ዝኣትዉን ነታ ሃገር ከም መሰጋገሪት ዝጠቀሙላን ስደተኛታት ዜጋታት ኤርትራ

ኢትዮጵያን ከምዝኾነ እዩ ኣህጉራዊ ውድብ ስደት ዝሕብር። ስለዝኾነ ቀዳሞት ግዳያት ናይተን ኣብ

ጭውያን ዝርፋን ስደተኛታት ዝወፍራ ሱዳናውያን ጉጅለታት ዝኾኑ ወገናት ዜጋታት እዘን ክልተ ሃገራት

እዮም።

ክፍሊ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ 2016 ዘዉጸኦ ዓመታዊ ዝርዝራዊ ጸብጻብ ዘይሕጋዊ

መስግጋር ሰባት ፡ ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ዘይሕጋዉያን ስደተኛታት ንገንዘባዉን ጾታውን ምዝመዛ፣

መጭወይቲ ፣ ግዱድ ስራሕን ካልእን ከምዝቃልዑ ይሕብር።