መራሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት መስመር ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝብገስ መስመር ስደተኛታት ክዓጽዉ ተሰማሚዖም

መራሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ገማግም ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ሰባት ዝጸዓና ጃላቡ ዘበግሱ ኣሰጋገርቲ ስጕምቲ ኽወስዱ

ተሰማሚዖም።

እቲ ብ3 ለካቲት ኣብ ቫሌታ፡ ርእሰ ኸተማ ማልታ ዝተበጽሐ ሓድሽ ስምምዕ፡ ኣብቲ ዓሚ ኣብ መንጎ ኤውሮጳዊ

ሕብረትን ቱርኪን ዝተበጽሐ፡ ብምብራቓዊ ሸነኽ ማእከላይ ባሕሪ ንዝመጽእ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምዕጋት

ዝተበጽሐ ስምምዕ ዝተመርኰሰ’ዩ። ኣብቲ ሓደገኛ ጕዕዞ ዝካየደሉ ማያት ኣብ 6 ዓመት ልዕሊ 13,000 ሰባት

ህይወቶም ስኢኖም እዮም።

ካብቲ ኣብ መንጎ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ቱርኪን ስምምዕ ዝተፈረመሉ ፈለማ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንነጀው ዋሕዚ

ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ባልካን ናብ ግሪኽ ኣዝዩ ቐኒሱ። ኣብተን መወዳእታ 4 ኣዋርሕ ናይ

2016 በቲ መስመር ዝነበረ ቝጽሪ ስደተኛታት ምስቲ ናይ ቅድሚኡ ዓመት ክወዳደር ከሎ ብ98% ቀኒሱ።

ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ጥቓ ሊብያ ዝብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ማያት ሓለዋ ባሕሪ ኣዋፊሩ’ኳ እንተዀነት፡ ንጉጅለታት

ምስግጋር ሰባት ንምጥቃዕን ስደተኛታት ናብ ባሕሪ ኸይብገሱ ንምኽልካልን፡ ንሓለዋ ገማግም ባሕርን ካልኦት ጉዳይ

ዘይሕጋዊ ስደት ዝምልከቶም ሓይልታት ጸጥታ ሊብያን ከሰልጥንን ክዕጥቕን ይደሊ ኣሎ። እቲ መደብ ምስ ቱኒዝያን

ሊብያን ጥቡቕ ምትሕግጋዝ ብምግባር ከም ብኣሳገርቲ ከም ኣማራጺ ኽውሰድ ዝኽእል ካልእ መስመራት ምዕጻው

የጠቓልል።

መዕቈቢ ዘይብሎም ስደተኛታት ንምሕጋዝ ኣብ ሊብያ መዓስከራት ስደተኛታት ክቐውም እዩ።

ፕረሲደንት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዶናልድ ታስክ፡ “ሰባት ኣብ ምድረበዳ ንኸይሞቱ ክንከላኸለሉ ንክእል መገዲ፡ ከምኡውን

ናብ ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ዝግበር ስደት ምቍጽጻርና እነረጋገጸሉ እንኮ መገዲ እዚ እዩ፡” ክብል ገሊጽዎ። “ናብ ሊብያ

ቁጠባዊ ሓገዝ ብምስዳድ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ህዝቢ ስደተኛታት ከዕቍቡ ዓቕሞም ክውስኽ ክንሕግዞም ኢና፡”

ብምብልእ ድማ ይውስኽ።

ቀዳማይ ሚኒስተር ማልታ ጆሰፍ ሙስካት፡ “ገስጋስ ኣመዝጊብና ኢና። ናብ ትኽክል ኣንፈት ኢና ንጕዓዝ ዘለና፡” ክብል

ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ተዛሪቡ። “ምስ ቱርኪ ዝተገብረ ስምምዕ ተቐዲሑ ምስ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ኽድገምን፡

መስመራት መኽሰብ ኣሰጋገርቲ ክስበርን ምስራሕ ቀንዲ ሸቶ ናይ ዝዀነ ይኹን ንውሁብ ሓቂ ዝቕበልን ጸናሕን ኣገባብ

ምሕደራ ስደት ክኸውን ኣለዎ እየ ዝብል።”

ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣህጉራዊ ውድብ ስደትን ሕቶታት ዑቕባ ኣብ ሊብያ ዝህልዉ ስደተኛታት

ክመምዩን ነቶም ሕቶኦም ዝተነጽገ ናብ ሃገራት ክመልሱን ክተሓጋገዙ እዮም።