مطالعات نشان می دهد که بیشتر پناهندگان در آلمان در پوزیشن های موقتی وظیفه پیدا می کنند

با اینکه بسیاری از پناهندگان در آلمان وظیفه پیدا می کنند، اما اکثر آنها در پوزیشن های موقتی قرار دارند. این موضوع در مطالعات جدیدی...
بیشتر بخوانید