مطالعات نشان می دهد که بیشتر پناهندگان در آلمان در پوزیشن های موقتی وظیفه پیدا می کنند

با اینکه بسیاری از پناهندگان در آلمان وظیفه پیدا می کنند، اما اکثر آنها در پوزیشن های موقتی قرار دارند. این موضوع در مطالعات جدیدی که توسط موسسه تحقیقاتی، انستیتوت جمعیت و توسعه برلین انجام شد، کشف شده است.

این مطالعه و یا تحقیق با عنوان “راه طولانی برای ادغام پناهندگان با بازار کار” بعد از ترجمه از جرمنی به انگلیسی، به روند ادغام پناهندگان در بازار کار آلمان پرداخت.

این تحقیقات نشان داد که حدود 95،000 پناهنده از 8 کشور مهم و اصلی که منشاء روند مهاجرت هستند دربین ماه های فبروری 2018 و جنوری 2019 کار پیدا کرده اند. هشت ملیت رایج در بین پناهندگان در آلمان عبارتند از: افغان ها، اریترایی ها، ایرانی ها، عراقی ها، نایجریه ای ها، پاکستانی ها، سومالی ها و سوریه ای ها.

تقریباً یک سوم در شغل هایی که بیمه نشده مشغول به کار بودند، در حالی که بقیه در شغل های مانند صنعت خدمات یا مشاغل موقت کار می کردند.فقط یک ششم از این پناهندگان در کشورهای مبدا خود به عنوان کار آموز آموزش دیده بودند، اما تقریبا نیمی از آنها در جرمنی مجبور شدند تا به عنوان کار آموز و یا شاگرد کار کنند.

در این تحقیقات نشان داده شده است که دلیل اصلی این امر بروکراسی و یا طی مراحل تشریفات اداری کشور است. داوطلبان به آموزش حرفه ای و فشرده برای یاد گیری زبان نیاز دارند که حداقل دوسال را دربر می گیرد، و سپس دو تا سه سال دیگر برای آموزش حرفوی قبل از ورود به محیط کاری آکادمیک نیاز دارند.

در مصاحبه با خبرگزاری آلمان DW ، یک زن 53 ساله که از مانال، مصر پناهنده شده است، گفت که وی پس از سپری نمودن 5 سال در جرمنی تلاش کرد تا وظیفه پیدا کند. وی در دوره های آموزش زبان آلمانی و سپس در دوره های آموزشی که به پناهندگان کمک می کند تا با بازار کار ارتباط برقرار کنند شرکت کرده است. اما وی هنوز موفق نشده است.

وی افزود: من در زمینه رژیم و تغذیه فعالیت می کنم اما پیدا کردن وظیفه در این زمینه در اینجا غیرممکن بود. نامبرده افزود: هیچ پوزیشن و یا وظیفه ای در این زمینه وجود ندارد، ویا شاید من به اندازه کافی در زبان آلمانی مهارت نداشته ام. “

بیشتر پناهندگان وقت کافی ندارند. آنها برای پرداخت پول به قاچاقبران برای سفر به اروپا و یا ارسال پول به خانه و یا ارسال پول به دوستان و یا اقاربی که برای رفتن به اروپا از آنها پول قرض گرفته اند، باید پول بدست آورند.

بنابراین، بیشتر پناهندگان در اولین وظیفه ای که پیدا می کنند مشغول به کار می شوند. نویسندگان این مطالعه گفتند: “این امر می تواند به سرعت باعث به بم بست خوردن پناهجویان شود.”

مایکل ، یک پناهنده مصری در آلمان ، به DW گفت که وی مدت کوتاهی پس از دریافت قبولی پناهندگی، وظیفه ای پیدا کرد و وی نامه و یا بسته های ارسال شده را به درب منازل تحویل می دهد. با این حال، او معاش ثابتی دریافت نمی کند، اما در عوض برای هر بسته ای که تحویل می دهد، 50 سنت به او داده می شود.

وی گفت: “این پول حتی برای پرداخت بیمه صحی من نیز کافی نیست.” بیمه صحی برای کلیه ساکنان آلمان الزامی است.

TMP – 31/07/2019

Photo credit: Jesus Fernandez / Shutterstock.com

Photo caption: کارگران مهاجر در کشت زار های توت زمینی در نووتینگ، آلمان کارهای فصلی را انتخاب می کنند. 8 جون 2019