ስጳኛ ስደተኛ ንዝቐተለ ኣሰጋጋሪ ኣሲራ

ሰብ-መዚ ስጳኛ ንሓደ ስደተኛ ብኣሰቃቒ ኣገባብ ዝቐተለ ኣሰጋጋሪ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘእተዉ ጋዜጣ እታ ሃገር ‘ኤል ሙንዶ’ ብ 16 ሓምለ ገሊጻ።

እቲ ተኣሲሩ ዘሎ ወዲ ጒኒ ምዃኑ ዝተነግረሉ ኣሰጋጋሪ፡ በታ ዝውንና ጃልባ 18 ዝኾኑ ስደተኛታት ጽዒኑ ካብ ሞሮኮ ናብ ስጳኛ ኣብ ዝጓዕዘሉ ዝነበረ እዋን እዩ ነቲ ቅትለት ፈጺሙዎ። ሓደ ኻብቶም ስደተኛታት ዝነበሮ ስንቂ ስለዝወድአ ካብ ቦርሳ ናይቲ ኣሰጋጋሪ ጹማቕ ኣልዒሉ ስለዝሰተየ እዩ በቲ ሓራቕ ኣሰጋጋሪ ብዘሰቅቕ ኣገባብ ተቐቲሉ። እቲ ቐታሊ ነቲ ስደተኛ ኣብ ቅድሚ እቶም 17 ካልኦት ስደተኛታት ኽሳዱ ብኻራ ቆሪጹ እዪ ናብ ባሕሪ ደርብዩዎ።

እቶም ስደተኛታት ነፍሲ-ወከፎም 2,500 ኤሮ ነቲ ኣሰጋጋሪ ኸፊሎም እዮም ብሓደገኛ ማያዊ መስመር ኣል-ቦራን ናብ ስጳኛ ዝጓዓዙ ነይሮም። እታ ጃልባ ሒደት ሰዓታት ድሕሪ ምብጋሳ ብ 5 ሓምለ ብሓንቲ ናይ ድሕነት መርከብ ረድኤት ከምዝረኸበትን እቶም ዝተረፉ 17 ስደተኛታት ብዘይዝኾነ ጉድኣት ክድሕኑ ከምዝኸኣሉን እዉን ክፍለጥ ተኻኢሉ።

“ርእሱ ሻቡ ቆሪጹዎ። ኣዚዩ እዩ ዓቢዱ ነይሩ፡” ይብል ሓደ ካብ’ቶም ዝደሓኑ ስደተኛታት ንሓደ ሰራሕተኛ ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ። ኮሚሽን ስደተኛታት ስጳኛ (CEAR) ነቶም ዝደሓኑ ስደተኛታት ተቐቢሉ ኣብ ማላጋ ናብ ዝርከብ መጽለሊ ስደተኛታት ኣግዒዝዎም ኣሎ። እቶም ስደተኛታት በቲ ዘሰንብድ ፍጻሜ ገጢምዎም ካብ ዘሎ ኣእምሮኣዊ ነውጺ ንምንጋፍ እውን ምኽራዊ ሓገዝ ይረኽቡ ኣለው።

ኣብ መጽለሊ ማእከል ማላጋ ዝነጥፉ ወለንታውያን ከምዝሓበሩዎ ፡ እቶም ስደተኛታት እቲ ዝገጠሞም ኣሰንባዲ ኩነታት ክሳዕ ሕጂ ድቃስ ኸሊእዎም ኣብ ነውጺ ከምዝርከቡ እዩ።

ፕረዚደንት ማሕበር ሰብኣዊ መሰላት ሞሮኮ ኣቶ ዖማር ናጂ፡ ማሕበሩ ብዛዕባ እቲ ኣብ ስጳኛ ብቕትለት ስደተኛ ተኣሰሩ ዘሎ ገበነኛ ኣፍልጦ ከምዝነበሮ ጠቒሱ፡ እቲ ኣሰጋጋግሪ ኣብ ኤውሮጳ ዝሓሸ ናብራ ኣሎ እንዳበለ ሰባት ብፍላይ ድማ ደቅንስትዮ ብሓደገኛ ጉዕዞ ኽስደዱ ኸታልል ምጽንሑ ኣረዲኡ። “ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እቲ ገበነኛ ሓበሬታ ሂብና ኢና፡ ፖሊስ ሞሮኮ’ውን ኣሲርዎ ነይሩ እዩ። ጸኒሑ ግና ተፈቲሑ፡” ይብል ኣቶ ናጂ።

ስደተኛታት ናብ ሞሮኮ ምስ መጽኡ ብዘይውሑሳት ጀላቡ ናብ ስጳኛ ኽበጽሑ ብኣሰጋገርቲ ክሳዕ 3,000 ኤሮ ክኽፍሉ ከምዝግደዱ እዩ ኣቶ ናጂ ዝሕብር።

ስጳና ዘይስሩዕ ዋሕዚ ስደትን ንጥፈታት መርበባት ኣሰጋገርቲን ንምግታእ ምስ ሞሮኮ ብቐረባ ትሰርሕ ከምዘላ እዩ ዝግለጽ። ዳይረክተር ክፍሊ ስደትን ሓለዋ ዶባትን ኣብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሞሮኮ ኣቶ ኻልድ ዘርዖሊ ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይ’ዚ ዓመት ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ከምዝሓበሮ፡ ኣሃዱታት ሓለዋ ባሕሪ ሃገሩ ኣብ ውሽጢ ቀዳሞት ሓሙሽተ ኣዋርሕ ናይ 2019 ከባቢ 25,000 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዓጊቶም ከምዝመለሱ፡ ብዘይካ’ዚ ኣባላት ጸጥታ ሞሮኮ ንኣስታት 50 ጉጅለታት ኣሰጋገርቲ ከምዘዳቐቚ ክፍለጥ ተኻኢሉ።

TMP – 26/07/2019

ስእሊ፥ ኖ-ማድ/ ሻተርስቶክ ኮም

ኮሚሽን ስደተኛታት ስጳኛ (CEAR) ነቶም በቲ ኣሰቃቒ ተርእዮ ዝሰንበዱ ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ’ዩ ኣግዒዝዎም።