ኢትዮጵያ ንኣስገርቲን ነገዶን ደቅ-ሰብ ብሞት ክትቀጽዕ ትሓስብ

ኣባላት ሓጋጊ ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምስላጥ ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ዝነጥፉ ገበነኛታት ክሳዕ ብሞት ዝቐጽዑ ተረርቲ ፍርድታት ዘካተተ ሓድሽ ሕጊ ነዲፎም ከምዘለዉ ተገሊጹ። እቲ ተነዲፉ ዘሎ ሕጊ ዘይሕጋዊ ንግዲን ምስግጋርን ሰባት ንምግታእ፡ ዘይሕጋዊ ምቚጻር ስራሕ ኣብ ወጻኢ ንምክልኻል፡ ከምኡ’ውን ኣብ’ዚ ዞባ ዝነጥፋ መርበባት ገበነኛታት ንምድቓቕ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ።

ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ኣብ’ታ ሃገር ዝርከቡ ስደተኛታትን ንኣሰጋገርቲ ልዑል መጠን ገንዘብ እንዳኸፈሉ ናብ ኤውሮጳ፡ ማእከላይ ምብራቕ፡ ሃገራት ወሽመጥ፡ ከምኡ’ውን ደቡብ ኣፍሪቃ ንምብጻሕ ዝሃልኩ ኮይኖም፡ ኣብ ጉዕዞ ብዙሓት ግዳያት ጽምኢ፡ ኣካላውን ጾታዉን ዓመጻት፡ ከምኡ ውን መቕተልቲ ይኾኑ።

ኢትዮጵያ ካብ ቀዳሞት መተሓላለፍቲን ኣመንጨውቲን ስደተኛታት ኮይና ፡ ካብ’ታ ሃገር ዝብገሱ ኣሽሓት ስደተኛታት ናብ ሰለስተ ሸነኻት ስደት የብሉ፡ ወሽመጥ ዓረብ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ከምኡ ድማ ኤውሮጳ። ብመሰረት መንግስታውያን ጸብጻባት ዓመታዊ ዜጋታት ኢትዮጵያ፡ ኤርትራን ሶማልን ዝኾኑ  ልዕሊ 100,000 ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ናብ የመን ከምዝሰግሩን ኣብ’ቲ ጉዕዞ በደላት ከምዝጎንፎምን እዩ። ብዘይካ’ዚ ሓያሎ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከብዎም ልዕሊ 700,000 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ኣብ ትሕቲ ሕሱም ኩነታት ተዓጊቶም ይርከቡ

እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተነዲፉ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ናይ’ዚ ዓመት ብ ካቢነ ሚኒስተራት እታ ሃገር ተቐባልነት ምርካቡ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ከም ሕጊ ክጸድቕ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝብታት እታ ሃገር ቀሪቡ ኣሎ።  ዳይረክተር ርክባት ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ኢትዮጵያ ኣቶ ዝናቡ ጡሉ ከምዝሓበሮ ዛጊት ዘለዉ ሕግታት ንዘይስሩዕ ስደተን ንዕኡ ዘሰላስሉ ገበነኛታትን ብግቡእ ዝቐጽዑ ከምዘይኮኑ እዩ።

ኢትዮጵያ ካብ 2015 ጀሚራ ነጋዶን ኣስገርቲን ደቂ-ሰብ ንምቕጻዕ ዝዓለሙ ሕግታት ኣብ ምትራር ክትሰርሕ ምጽናሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ፡ እቲ ኣብ 2015 ገበናት ንግድን ምስግጋርን ሰባት ንምግታእ ዝወጸ ኣዋጅ  ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ካብ 15 ክሳዕ 25 ዓመታት ማእሰርቲ፡ ከምኡ’ውን ክሳዕ 10,000 ዶላር ኣሜሪካ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ዘንጸፈ እዩ ።

ዘይሕጋዊ ንግድን ምስግጋር ሰባት ንምግታእ ፡ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብምስምማዕ ኣብ ምሕያል ጸጥታ ሓባራዊ ዶባት ትጽዕት ምህላዋ ዝግለጽ ኮይኑ፡ እንተኾነ ካብ’ታ ሃገር ናብ ካልእ ከባቢታት ዘብል ዋሕዚ ስደተኛታት ዓመት መጸ ክቕጽል ከምዝኾነ እዩ ዝግመት።

TMP 29/10/2019

ስእሊ ፡ ኢክፕሮ/ ሻተርስቶክ ኮም

ወተሃደር ኢትዮጵያ ኣብ ሓለዋ ዶብ