ኣብ ጥቓ ሞሮኮ ብዘጋጠመ ሓደጋ ዓሰርተታት ጥሒሎም

ካብ ሞሮኮ ናብ ስጳኛ ኽበጽሑ ዝፍትኑ ስደተኛታት ዝነበርዋ ጃልባ ብምጥሓላ እንተወሓዱ 45 ስደተኛታት ህይወቶም ከምዝሰኣኑ ሓይሊ ባሕሪ ሞሮኮ ሓቢሩ። ኩሎም እቶም ሓንቲ ነብስጾርን ሓንቲ ህጻንን ዝርከብዎም ዝጠፍኡ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዝተበገሱ እዮም።

ሓይሊ ባሕሪ ሞሮኮ 13 ኣንስቲ ዝርከብኦም ኣካላዊ ጥዕናኦም ኣብ ሓደገኛ ኹነታት ዝነበሩ 21 ስደተኛታትን ሃደ ሬሳን ከምዘውጽአ ብ14 መጋቢት 2019 ኣፍሊጡ። እታ 67 ስደተኛታት ሒዛ ዝተበገሰት ጃልባ ኣብ ባሕሪ ተባላሽያ ብዘይሞተረ ንልዕሊ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ምጽንሓ እዮም ድሒኖም።

ካሚናዶ ፍሮንቴራስ (ምስጋም ኣብ ዶባት) ዝተባህለ ማሕበር ኣብተን ቅድሚ ምጥሓሎም ዝነበራ ኽልተ ሰዓታት ምስቶም ስደተኛታት ተራኺቡ። እቲ ዘይንግዳዊ ትካል ንሰብ መዚ ባሕሪ ኣብ መንጎ ስጳኛን ሞሮኮን ሓደጋ ብዛዕባ ዝርከባ ጃላቡ ስደተኛታት ሓበሬታ ዝህብ እዩ።

ነቲ ኣብ ሞሮኮ ዝመደበሩ ትካል እተካይዶ ሄለና ማሌኖ ንግሆ 13 መጋቢት ኣብታ ጃልባ ስድራ ዝነበርዎም ሰባት ከምዝደወሉላ ትገልጽ። እንተዀነ ግና ክሳዕ 3:45 ድሕሪ ቐትሪ ነቶም ስደተኛታት ክትዛረቦም ኣይከኣለትን።

እቶም ስደተኛታት ንማሌኖ ጃልባኦም ከተንሳፍፍ ከኽእልዋ ይሽገሩ ከምዘለዉ ሓቢሮማ። ድሕሪ ኽልተ ሰዓት እቶም ስደተኛታት ብተሌፎን፡ “ንጥሕል ኣለና፡ እዛ ዞድያክ ማይ መሊኣ እያ፡” ኢሎማ።

ምስኣቶም ሓንቲ ዘይደሓነት ኣብ መንጎ 12ን 14ን ዝዕድሚኣ ንእሽቶ ጓል ኔራ፡” ትብል ማሌኖ።

ሞሮኮ ኣብ ቀረባ እዋናት ንባሕራ ናብ ኤውሮጳ መእተዊ ናይ ዝጥቀሙሉ ስደተኛታት ልዑል ብዝሒ ትርኢ ኣላ። እዚ ዝዀነሉ ቐንዲ መኽንያት ሊብያ ስደተኛታት እናዓገተት ናብ መሬታ ኽትመልስ ከላ ኢጣልያ ወደባታ ጃላቡ ምድሓን ህይወት ስደተኛታት ከይኣትውኦ ስለዝኸልከለት እዩ።

ኣብ 2018 ሞሮኮ 89,000 ስደተኛታት ካብ ስደት ከምዝዓገተትን ሓደ ሲሶ ኻብኣቶም ካብ ባሕሪ ዝተመልሱ ኸምዝዀኑን ትገልጽ። ካብቶም ሞሮኮ ዝዓገተቶም ስደተኛታት እቶም 80 ሚእታዊት ዝዀኑ ወጻእተኛታት እዮም። እታ ሃገር ብተወሳኺ 229 መርበባት ኣስገርቲ ኸምዘፍረሰት ሓቢራ።

ዳርጋ ፍርቂ ናይቶም 112,000 ኣብ 2018 ብማእከላይ ባሕሪ ኣቢሎም ኤውሮጳ ዝበጽሑ ስደተኛታት ካብ ገማግም ሰሜን ኣፍሪቃ ተበጊሶም ስጳኛ ዝበጽሑ እዮም።

TMP – 25/03/2019

ስእሊ፦ ሶንያ ቤነት/ ሻተርስቶክ። ዝተደርበየት ጃልባ ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ጥቓ ሳንታ ፖላ፡ ኣሊካንተ፡ ስጳኛ።