ሞት ስደተኛታት ኣብ መስመር ሞሮኮ-ስጳኛ ይውስኽ

ሃገራት ደቡብ ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ዶባት ባሕሪ ዘለወን ኣተሓሕዛ ኣብ ዘትርራሉ ዘለዋ እዋን፡ ስደተኛታት ዝኸፍአ ሓደጋ ዘለዎ መስመራት ክመርጹ ይግደዱ ኣለዉ።

ብሕብረት ኤውሮጳን ኣባል ሃገራትን ዝግበር ዋሕዚ ስደተኛታት ንምዕጋት ዝዓለመ ጻዕርታት ንዋሕዚ ስደተኛታት ቀኒስዎ እዩ። ኣብዚ ዓመት 108,000 ኣቢሎም ዝቝጸሩ ስደተኛታት ኤውሮጳ ኽበጽሑ ኸለዉ፡ ዝሓለፈ ዓመት 159,996 ኣብ 2016 ድማ 348,591 ስደተኛታት ምእከላይ ባሕሪ ተሳጊሮም። ካብ 2016 ክሳብ ሕጂ ቁጽሪ ኤውሮጳ ዝበጽሑ ስደተኛታት ቀኒሱ’ኳ እንተዀነ፡ ኣብ 2018 እንተወሓዱ 2,133 ስደተኛታት ኣብቲ ጉዕዞ ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ።

ኢጣልያ ነቲ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ማእከላይ ባሕሪ ዝበትኽ መስመር ምስዓጸወቶ፡ ኣብቲ ካብ ሞሮኮ ናብ ስጳኛ ዘብጽሕ ብስደተኛታት ኣዝዩ ዝውቱር ዝኸውን ዘሎ መስመር ባሕሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ዝሞቱ ልዕሊ 680 ሰባት፡ ማለት ሰለስተ ዕጽፊ ናይቶም ኣብ 2017 ዝጠፍኡ፡ በጺሖም ኣለዉ።

እዚ እዋን እዚ ዝበዝሕ ግዜ ኣብዚ መስመራት እዚ ምዝሓል ዋሕዚ ዝርኣየሉ እዩ፡ ኣብቲ ናብ ስጳኛ ዝወስድ መስመር ግን ኣይቀነሰን፡” ይብል ኣፈኛ ኣይ ኦ ኤም ዝዀነ ጆዌል ሚልማን ብ23 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ።

ስደተኛታት ካብተን ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝኸፍኣ ዘይጥዑያት ጃላቡ ይጥቀሙ ኸምዘለዉ ሚልማን ወሲኹ የረድእ። ሚልማን ኣብ መግለጺኡ፡ ኣብ ጥቅምቲ 24 ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ካዲዝ፡ ስጳኛ ኸምዝጠሓሉ ሓቢሩ።

ሓደ ኻብቲ ድሒሩ ዘጋጠመ ሓደጋታት ካብ ሞሮኮ ናብ ስጳኛ እትጕዓዝ ዝነበረት ዓሰርተታት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝሓዘት ጃልባ ሞተረ ምስሞታ ንመዓልታት ኣብ ባሕሪ ምስተገድዐት ዘጋጠመ እዩ።

ብ24 ሕዳር ሓይሊ ባሕሪ ሞሮኮ፡ ምስ ካልኦት ዝደሓኑ “15 ሬሳታት” ከምዝረኸበ ኤ ኤፍ ፒ ሓቢሩ። እቶም ሸሞንተ ደቀንስትዮ ዝርከብኦም 53 ዝደሓኑ ስደተኛታት ናብታ ባ ሰሜን ምብራቕ ሞርኮ እትርከብ ወደባዊት ከተማ ናዶር ተወሲዶም።

ስደተኛታት ኤውሮጳ ኽበጽሑ ኣዝዩ ዘሸግር ኰይኑ ይረኽብዎን ናይቶም ኤውሮጳ ዝበጽሑ ቑጽሪ ኣብዚ ዝሓለፈ ኽልተ ዓመት ኣዝዩ ይቕንስን እኳ እንተሎ፡ ከም ኢጣልያ ዝኣመሰላ ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኣቀባብላ ስደተኛታት ዘለወን ተሪር ኣተሓሕዛ ይቕጽልኦ ኣለዋ።

ኣብ ቀረባ ግዜ ሲቺልያውያን ኣኽበርቲ ሕጊ እታ ብሓካይም ብዘይዶብን ብ ኤስ ኦ ኤስ ሜዲተራንዬን እትካየድ መርከብ ኣኳርዩስ ክትእሰር ኣዚዞም። እታ መርከብ፡ ኣብ ናይ ልዕሊ ኽልተ ዓመትን ፈረቓን ግዜ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ 24 ቶን ሓደገኛ ክኸውን ተኽእሎ ዘለዎ ጕሓፍ ኣብ 11 ወደባት ኢጣልያ ኸምዝጕሓፈት ተኸሲሳ ኣላ።

“ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመት ስም ዘኽፍእን መሰረት ዘይብሉን ምስ መሸጣ ሰባት ዝተኣሳሰር ጠቐነታት፡ መርመራ ኣኽበርቲ ሕግን ኣንጻር ሰብኣዊ ዕዮና ዝዓለመ ዕንቅፋታት ጠረጴዛን፡ ሎሚ ጕሓፍ ብዘይግባእ መገዲ ኣብ ምስግጋር ውዱብ ገበን ከምዝፈጸምና ተኸሲስና ኣለና፡” ትብል ሓላፊት ህጹጽ ኩነታት ኣብ ሓካይም ብዘይዶብ ዝዀነት ካርሊን ክለየር።

ቢቢሲ ኸምዝሓበሮ፡ ፓናማ ካብ ኢጣልያ ጸቕጢ ከምዝቐረበላ ብምግላጽ ንመዝገብ እታ መርከብ ምስነጸገቶ ኣብ ማርሴ፡ ፈረንሳ ንኣዋርሕ ተዓሺጋ።

ድሕሪ ቑሩብ እዋናት ፓርላማ ኢጣልያ ከድምጸሉ ተዳልዩ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ንሓደስቲ ስደተኛታት ዝምልከት ሰብኣዊ ድሕነታት ዝቕንጥጥን ንሓተትቲ ዑቕባ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ካብ ምርካብ ዝኽልክልን እዩ። ሓደ ጉጅለ ኽኢላታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ሕጊ ኰኒኖሞ ኣለዉ።

TMP – 19/12/2018

ስእሊ፦ መጻብቦ ጀበል ጣሪቕ/ ሻተርስቶክ። ኣብ ጃልባ ኽጕዓዙ ዝጸንሑ ስደተኛታት ካብ ሓንቲ ናይ ዓወድቲ መርከብ ሓገዝ ይልምኑ።