دو مرد فرانسوی به جرم کمک به مهاجرین برای گذر از کانال انگلیس زندانی شدند صدها مهاجر در یک ترمینال فرودگاهی در پاریس، برعلیه اخراج مهاجرین اعتراض کردند گارد ساحلی فرانسه 9 مهاجر را که قصد گذر از کانال انگلیس داشتند دستگیر کرد گشت های مرزی انگلیس 42 مهاجر غیرقانونی دیگر را دستگیر کردند شهری کوچک در فرانسه که محلی برای یکپارچه سازی پناهندگان شده است

روزانه، بسیاری از انسانها تصمیم سخت ترک کردن خانه ی خود را به دنبال آینده ای بهتر میگیرند.بسیاری زندگی خود را به خطر می اندازند تا به اروپا برسند. آیا شما به فکر مهاجرت هستید و یا درحال حاضر سفر خود را آغاز کرده اید؟ در این صورت،فهمیدن خطرات مهاجرت غیر قانونی میتواند به شما […]

نمایش همه

دو مرد فرانسوی به جرم کمک به مهاجرین برای گذر از کانال انگلیس زندانی شدند

دومرد فرانسوی به جرم کمک به مهاجرین غیر قانونی برای گذر از کانال...

صدها مهاجر در یک ترمینال فرودگاهی در پاریس، برعلیه اخراج مهاجرین اعتراض کردند

صدها مهاجر غیر قانونی، در فرودگاه پاریس بر علیه اخراج دیگر...

گارد ساحلی فرانسه 9 مهاجر را که قصد گذر از کانال انگلیس داشتند دستگیر کرد

در تاریخ یک شنبه 9 می، گارد ساحلی فرانسه یک قایق کوچک را همراه با 9...

نمایش همه

نمایش همه

نمایش همه