روزانه، بسیاری از انسانها تصمیم سخت ترک کردن خانه ی خود را به دنبال آینده ای بهتر میگیرند.بسیاری زندگی خود را به خطر می اندازند تا به اروپا برسند. آیا شما به فکر مهاجرت هستید و یا درحال حاضر سفر خود را آغاز کرده اید؟ در این صورت،فهمیدن خطرات مهاجرت غیر قانونی میتواند به شما […]

نمایش همه

دو مرد فرانسوی به جرم کمک به مهاجرین برای گذر از کانال انگلیس زندانی شدند

دومرد فرانسوی به جرم کمک به مهاجرین غیر قانونی برای گذر از کانال انگلیس ، به زندان محکوم شدند. یکی از این دو نفر صاحب شر...

صدها مهاجر در یک ترمینال فرودگاهی در پاریس، برعلیه اخراج مهاجرین اعتراض کردند

صدها مهاجر غیر قانونی، در فرودگاه پاریس بر علیه اخراج دیگر مهاجرین غیر قانونی اعتراض کردند. اخراج شدگان شامل مهاجرینی بو...

گارد ساحلی فرانسه 9 مهاجر را که قصد گذر از کانال انگلیس داشتند دستگیر کرد

در تاریخ یک شنبه 9 می، گارد ساحلی فرانسه یک قایق کوچک را همراه با 9 سرنشین در حین عبور از کانال انگلیس شناسایی و دستگیر ...

نمایش همه