شهری کوچک در فرانسه که محلی برای یکپارچه سازی پناهندگان شده است

فرتشهری کوچک در غرب فرانسه، درهای خود را به روی پناهجویان باز کرده است. این شهر تنها 800  نفر جمعیت دارد که در حال حاضر 10 درصد آن را پناهجویان تشکیل میدهد.

این شهر تپه ای، از سال 2016 حدود 80 پناهجو را وارد شهر کرده اند که نیمی از آنها کودکان هستند. این افراد تازه وارد از اریتره ، نیجریه ، افغانستان ، سودان و چچن هستند و امیدوار هستند که با درخواست پناهندگی آنها موافقت شود و یا دست کم تحتحمایت ثانویهقرار بگیرند. “حمایت ثانویه ” (subsidiary protection) به موقعیتی گفته می شود که فرد برای پناهندگی قبول واقع نشده اما ثابت شده است که به حمایت نیازمند است.

فرانسیس کوهندتشهردار این شهر میگوید : “اهالی شهر که در ابتدا به این امر مقاومت نشان میدادند،با گذر زمان متوجه شدند که هیچ مشکلی از سوی پناهجویان پیش نمی آید، و آنها انسانهای محتاطی هستند و اثری از پرخاشگری در آنها نیست.” او همچنین افزود که مخالفان در ابتدا شعارهایی مانندنه به مهاجرین در فرتو یااینجا خانه ی ماستبرای اعتراض به این تصمیم می دادند.

اروپا از زمان جنگ جهانی دوم بیشترین مقدار مهاجر را در سال 2015 با بیش از یک میلیون نفر به خود دیده است. و از آن زمان احتیاج برای پناهگاهی برای آنها تا زمانی که پاسخ درخواست پناهندگیشان را دریافت کنند بالا رفته است.

شهردار فرت میگویداولین پناهجویانی که وارد شهر شدند، دو سودانی بودند که در سرمای زمستان دمپایی به پا داشتند. درکنار مخالفین افرادی از شهر نیز بودند که به آنها کمک کردند.برای مثال درس زبان فرانسه به آنها دادند، آشپزی کردن به انها آموختند یا گاهی با ماشینشان تا بیمارستان آنها را همراهی کردند.” این گروه از داوطلبان با نامهمسایگان دور دنیا  در تلاش کمک به همسایگان جدید بودند تا آنها بتوانند خود را با محیط جدید وفق دهند.

الیزابت شولتسمدیرهمسایگان دور دنیامیگوید : ما در هر فرصتی سعی میکنیم انها را با باقی همشهریان دور هم جمع کنیم. در زندگی روزمره ی محلی، در جشن های سال نو و عیدها.”

جو کابوکااهل کونگو با لبخندی روس صورتش میگوید : ” ما شنیده بودیم آلزاس منطقه ی نژاد پرستی ست اما اینجا چنین احساسی نداشتیم. “

شهردار فرت میگوید تنها مشکل این شهر نبود وسایل نقلیه عمومی برای رفتن به شهرهای نزدیک مانند مولهاوس،که پناهجویان مواد غذایی لازم خود را از انجا میتوانند خریداری کنند، می باشد.

نوجوانی از نیجریه میگوید اینجا هوا یا بسیار سرد است و یا بسیار گرم.

پناهجویان در ساختمان یک سرباز خانه ی قدیمی که به عنوان پناهگاهی برای مهاجران در نظر گرفته شده ، زندگی میکنند.زمانی که نتیجه ی درخواست پناهندگی خود را دریافت میکنند مجبور به ترک پناهگاه خواهند بود. کسانی نهم که به تحت حمایت ثانویه انتخاب می شوند، سه ماه فرصت دارند تا انجا را ترک کنند، زیرا آنها مجبورند کار و مسکنشان را خودشان تهیه کنند.پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنها رد می شود، دستوری مبنی بر اینکه باید از فرانسه خارج شوند میگیرند. در سال 2018 ، 45 درصد از پناهجویان پاسخ مثبت برای پناهندگی و یا حمایت ثانویه دریافت کردند.

TMP – 24/05/2019

عکس: Oscity/Shutterstock

“فرت” شهری کوچک در استان آلزاس فرانسه