صدها مهاجر در یک ترمینال فرودگاهی در پاریس، برعلیه اخراج مهاجرین اعتراض کردند

صدها مهاجر غیر قانونی، در فرودگاه پاریس بر علیه اخراج دیگر مهاجرین غیر قانونی اعتراض کردند.

اخراج شدگان شامل مهاجرینی بودند که درخواست پناهندگیشان رد شده بود وبه زادگاهشان بازگردانده شدند و یا اشخاصی بودند که طبق مقررات دوبلین به اولین کشور اروپایی که در آن قدم گذاشتند فرستاده شدند.”مقررات دوبلین” که توسط تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا امضا شده است مقرر کرده است که مهاجرین فقط در اولین کشور اروپایی که در آن قدم گذاشته اند میتوانند درخواست پناهندگی دهند.

اعتراض کنندگان ازدولت فرانسه خواستارروشن شدن وضعیت حقوقی خود و اجازه ی آوردن اعضای خانواده خود به فرانسه بودند. ویدیوی پخش شده در توییتر نشان میدهد که حدود 500 مهاجر در حال شعار دادن در ترمینال فرودگاه هستند و حدود 12 گارد پلیس هم در مقابل آنها آماده باش بودند.

تظاهر کنندگان شعارمی دادند “مدارک برای همه! “. این تظاهرات توسط گروه فعال حقوق مهاجرین به نام “ La Chapelle Debout” برنامه ریزی شده بود.

بین سالهای 2017 و 2018، تعداد دیپورت شدگان بیش از 20 درصد افزایش داشته. طبق گزارش وزیر داخلی “کریستف کاستانر” 14هزار و 859 نفر طی آن مدت از فرانسه اخراج شده اند.

تظاهر کنندگان در یک بیانیه رسمی ، خواستار دیدار با “ادوراد فیلیپ” نخست وزیر فرانسه شدند. همچنین خواستار دیدار با نمایندگان هواپیمایی فرانسه شدند تا از انها بخواهند که ازهرگونه حمایت مالی ، مادی ، لاجستیکی و سیاسی برای دیپورت مهاجرین دست بردارند.

“لا پاریزین ریپورت ” گزارش داد، هیئت مدیره هواپیمایی فرانسه بعدا با اعتراض کنندگان ملاقات کرده و گفته شکایات را به مدیریت خواهد رساند.

یکی از اعتراض کنندگان در مصاحبه با روزنامه هشدار داد که ا”ین اخرین بار نخواهد بود و ما هواپیمایی فرانسه را در هدف خود قرار داده ایم ونقشه های دیگری هم داریم.”

اعتراضات باعث بسته شدن ترمینال شد اما هواپیمایی فرانسه اعلام کرد هیچ پروازی تحت تاثیر این اتفاق کنسل نشد.

TMP – 10/06/2019

Photo credit: Collectif La Chapelle Debout/Facebook

Photo caption: تظاهرات مهاجرین در فرودگاه “شارلز د گال” پاریس، فرانسه