اطلاعات مهاجرت

روزانه، بسیاری از انسانها تصمیم سخت ترک کردن خانه ی خود را به دنبال آینده ای بهتر میگیرند.بسیاری زندگی خود را به خطر می اندازند تا به اروپا برسند.
آیا شما به فکر مهاجرت هستید و یا درحال حاضر سفر خود را آغاز کرده اید؟ در این صورت،فهمیدن خطرات مهاجرت غیر قانونی میتواند به شما کمک کند که تصمیمی آگانه درباره مهاجرت بگیرید.

زندگی در اروپا به عنوان یک مهاجر ایرانی

بسیاری از مهاجرین غیر قانونی سفرخود را به اروپا با امید ساختن آینده ای بهتر آغاز میکنند. با این وجود ، واقعیت متفاوت است و بسیاری ...
اطلاعات بیشتر

گزینه های امن وقانونی برای ایرانیان

سالانه ،هزاران انسان قصد مهاجرت به کشوری دیگر بدون داشتن ویزاو یا اجازه ی معتبر میکنند.بسیاری ازآنها از خطرات واقعی اقتصادی،فیزیکی...
اطلاعات بیشتر

خطرات مهاجرت غیر قانونی برای ایرانیان

آیا شما و یا کسی که شما می شناسید قصد سفر به اروپا به صورت غیرقانونی را دارد؟به عبارتی دیگر ، آیا شما درباره ی رفتن به اروپا بدون ...
اطلاعات بیشتر

راهنمای شرایط کلیدی مهاجرت

دلایل بسیاری وجود دارد که باعث می شود انسانها تصمیم سخت ترک کردن وطن خود را بگیرند.بعضی از آزار و آسیب فرار میکنند و بعضی هم فقط ب...
اطلاعات بیشتر
به اشتراک گذاشتن در