گشت های مرزی انگلیس 42 مهاجر غیرقانونی دیگر را دستگیر کردند

پلیس 42 مهاجر را در 11 می 2019 ، درحالی که از کانال انگلیس رد شده بودند و قصد ورود غیر قانونی به انگلیس را داشتند، دستگیر کرد.آنها توسط گشت مرزی انگلیس دستگیر شده و تحویل مقامات مهاجرت داده شدند.

این مهاجرین تحت مقررات دوبلین ،احتمالا به فرانسه یا کشور اروپایی دیگری بازگردانده خواهند شد.

اکثر این مهاجرین ، که به عنوان ایرانی و عراقی شناسایی شده اند ،با سه قایق متفاوت از کانال عبور کرده بودند.

بر اساس مقررات دوبلین ، پناهجویان باید در اولین کشور اروپایی که وارد خاک اروپا شده اند درخواست پناهندگی دهند. اگر چنین نکنند با ریسک بازگردانده شدن به کشور اولیه روبه رو خواهند شد. دفتر دولتی انگلستان میگوید :” این یک اصل مقرر شده است که افرادی که محتاج به حمایت هستند باید در اولین کشور امنی که می رسند درخواست پناهندگی دهند.”

مقررات دوبلینبرای پیشگیری از مهاجرتهای نا امن و سیستماتیک کردن مراحل پناهندگی در مرزهای اروپا ، مقرر شده است. بر طبق این مقررات، شخصی که درخواست پناهندگی دارد نمیتواند انتخاب کند که پرونده اش در کدام کشور بررسی خواهد شد و یا تحت حمایت کدام کشور قرار خواهد گرفت.این مقررات همچنین ، پناهجویانی که درحال حرکت از کشوری به کشور دیگر هستند را تشویق میکند تا در اولین کشور اروپایی که وارد می شوند درخواست پناهندگی دهند.

چارلی آلفیکعضو پارلمان ایالات متحده بریتانیا ، خواستار محدودیت های بیشتری بین مرزهای انگلیسفرانسه است.او درخواست نظارت هوایی شبانه روزی بر روی کانال انگلیس دارد، تا هر مهاجرشناسایی شده باامنیت به فرانسه بازگردانده شود.

قاچاقبران شایعاتی مبنی بر بسته شدن مرز انگلیس و فرانسه بعد از قرارداد برکزیت(جداشدن انگلیس از ایالات متحده اروپا) پخش کرده اند.یک گزارشگربی بی سی  در دسامبر  2018 از قول یک مهاجر ایرانی گفت :”به ما گفته شده که مرزهای انگلیس بعد از خارج شدن انگلیس از اروپا کاملا بسته خواهد شد. جنگلها پاکسازی خواهند شد و همه ی مهاجرین به زندان فرستاده خواهند شد. “

با این حال انگلیس مدعی شده است که روابط خود را با فرانسه برای محافظت از مرزها کاملا حفظ خواهد کرد.” تبادل اطلاعات بین ما و فرانسه برای محافظت از اختلالات ایجاد شده توسط مهاجرتهای غیر قانونی از طریق دریا، ادامه خواهد داشت. ما به روابط دو جانبه ی قوی با فرانسه برای پیشگیری از جرایم جدی و تهدید آمیز مهاجرتهای دریایی ادامه خواهیم داد.”

تحتمقررات دوبلیناز ژانویه 2019 ، 25 نفر به فرانسه یا دیگر کشورهای اروپایی بازگردانده شدند.

TMP – 25/05/2019

عکس: Joe Dunckley / Shutterstock

کشتی نیروهای مرزی انگلیس