دو مرد فرانسوی به جرم کمک به مهاجرین برای گذر از کانال انگلیس زندانی شدند

دومرد فرانسوی به جرم کمک به مهاجرین غیر قانونی برای گذر از کانال انگلیس ، به زندان محکوم شدند.

یکی از این دو نفر صاحب شرکت فروش قایق های دست دوم است که به دلیل فروش حداقل 39 عدد قایق بادی به مهاجرین ، محکوم شده است. “امانوئل دسرو”در 24 می 2019، به 18 ماه زندان و همچنین 18 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. بعضی از این قایق ها ، قایق های ماهیگیری دزدیده شده بودند. دسرو در زمان دستگیری ، 14 هزار یورو پول نقد در اختیار داشت.

پلیس تحقیقات خود را زمانی که چهارایرانی و دو راننده تاکسی فرانسوی را درساحل ویمرو نزدیک کاله ،در ماه ژانویه دستگیر کردند شروع کرد. اطلاعات به دست آمده از افراد دستگیر شده ،پلیس را به محل فروش قایق های ” دسرو” در شهر دولمونت نزدیک مرز بلژیک راهنمایی کرد.

این فروشنده ی قایق همچنین مهاجرین را با یک راننده تاکسی در کاله آشنا میکرد. این شخص هم محکوم به جابه جایی شبانه ی لاستیک و قاچاقبران به سمت ساحل شد. “ژان-کلاود دمیر” در دادگاه به شش مرتبه سفراعتراف کرد و گفت :

“زمانی که میرسیدیم آنها به سرعت از ماشین خارج شده، قایق و موتور و جلیقه های نجات را برمیداشتند و ناپدید می شدند.” وی نیز به یک سال زندان و یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.

راه آبی کانال انگلیس به دلیل پر رفت و آمد بودن و دمای پایین آب برای گذر با قایق های بادی و نا امن مهاجرین غیر قانونی بسیار خطرناک می باشد. با این حال هیچ کدام از محکومین از کار خود ابراز پشیمانی نکردند. “دسرو” در دادگاه بیان کرد : همه چیز بستگی به هوا دارد. زمانی که هوا بد بود من به مهاجرین می گفتم که بعدا تماس بگیرند.

به عنوان بخشی از تعهدنامه ی امنیتی انگلیس برای مبارزه با مهاجرت غیر قانونی از کانال انگلیس، فرانسه صدها مهاجر غیر قانونی را شناسایی و دستگیر کرده و مجازات سنگینی برای قاچاقچیان درنظر گرفته است.

TMP – 13/06/2019

Photo credit: Gilles Paire / Shutterstock

Photo caption: قایق و کشتی گارد ساحلی فرانسه