ጥልያን ነቲ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ተታሒዞም ናብ ሊብያ ኽምለሱ ዘኽእል ውዕል ኣሐዲሳቶ

ሓድሽ መንግስቲ ጥልያን ነቲ ሃገሩ ምስ ሊብያ ኣብ 2017 ዝኣተወቶ ፡ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ምዕጋትን ምምላስን ስደተኛታት ኽነጥፍ ዘኽእል ውዕል ብቐጥታ ከምዘሐደሶ ተሓቢሩ።

ጥልያን ንሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኽትምውልን ኸተሰልጥንን ዘኽእል እቲ ውዕል ካብ ወርሒ ለካቲት ናይ 2017 ብተግባር ክስረሓሉ ዝጸንሐ ኾይኑ፡ ኣብ 2 መስከረም ናይ’ዚ ዓመት እዩ ኽዛዘም ዝነበሮ።እቲ ውዕል ካብ ዝኽትም ጀሚሩ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ዛጊት ኣስታት 36,000 ስደተኛታት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ናብ ሊብያ መሊሱ ኣሎ።

ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ጥልያን ሊዩጂ ዲማዮ ብ 30 ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፡ ሃገሩ ነቲ ውዕል ፈጺማ ከምዘይትስርዞ፡ ንዝርዝራት እቲ ውዕል ኣብ ምሕያሽ ግን ከምእትሰርሕ፡ ከምኡ’ውን ኣብ መዳጎኒታት ሊብያ ብዛዕባ ዝዝረበሉ ሕሱም ኩነታትን ኣተሓሕዛን ስደተኛታት ፍሉይ ቆላሕታ ኽወሃቦ ምዃኑ ኣረዲኡ ኣሎ።

ምሕያል መስርሕ ምግዓዝ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ውሑስ ከባቢ፡ ከምኡ’ውን ምርግጋጽ ህላዌ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ መዳጎኒ ማእከላት ሊብያ ገለ ካብቶም ኣብ’ቲ ውዕል ኽውሰኹ ተመዲቦም ዘለው ምዃኖም ዘመልክቱ እሙናት ምንጭታት፡ እዚ ግን ቅድም ብኽልቲኡ ወገን ማለት ጥልያንን ሊብያን ተቐባልነት ኽረክብ ከምዘድሊ ይሕብሩ።

ሰነድ እቲ ውዕል ምምሕያሻት ኽግበረሉ ይኽእል እዩ፡ እቲ ውዕል ግን ድሮ ነቲ ብመንገዲን ኣብን ማእከላይ ባሕሪ ዝረአ ዋሕዚን ሞትን ስደተኛታት ብርኡይ ከምዘጒደሎ ዝከሓድ ኣይኮነን ፡” ይብል ሚኒስተር ዲማዮ።

ምጒዳል ኢጣልያዊ ሓገዝ ንኣሃዱታት ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከምዝህልዎ ዝገለጸ እቲ ኢጣልያዊ ሚኒስተር፡ እዚ ነቲ ካብ ሊብያ ዝብገስ ዋሕዚ ስደተኛታት ከበርኾን ኣብ መዳጎኒ ማእከላት ዝረአ ሕሰም ስደተኛታት ከብእሶን ከምዝኽእል እዩ ዝዛረብ።

ልዕሊ 20 ዝኾና ኢጣልያውያንን ኣህጉራውያንን ትካላት ናብ መንግስቲ ጥልያንን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ልኢኸንኦ ኣብ ዘለዋ ክፉት ደብዳቤ፡ እቲ ምስ ሊብያ ዝስረሓሉ ዘሎ ውዕል ክስረዝ፡ ኣብ ሊብያ ተዓጊቶም ዘለዉ ስደተኝእታት ብቕልጡፍ ናብ ውሑስ ቦታ ኽግዕዙ፡ ከምኡ’ውን ንጥፈታት ምድላይን ምድሓንን ህይወት ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኽወሓስ ጸዊዐን ኣለዋ።

ትካል ዶክተራት ብዘይዶብ (MSF)፡ ምቕጻልን ምሕዳስን እቲ ውዕል ኣብ ሊብያ ንዘሎ ተነጽሎ፡ መንጸግቲን መድጎንቲን ስደተኛታት ዘብእስ ጥራይ ከምዝኸውን ኣተሓሳሲቡ ኣሎ።

እቲ እንኮ ፍታሕ ኣብ ሊብያ ዘሎ ስርዓተ-ድጎና ስደተኛታት ድዉ ከምዝብል ፡ ነቶም ብብልሽዉና ተሰኒፎም ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲን ምስግጋርን ሰባትን ሰብኣዊ ገበናትን ዝሳተፉ ሰበስልጣን ሊብያ ዝወሃብ ደገፍ ድማ ከምዝቋረጽ ምግባር ምዃኑ  እዩ ሓላፊ ጎስጓስ ትካል ዶክተራት ብዘይዶብ ኣቶ ማርኮ ቤርቶቶ ዝገልጽ።

TMP 20/11/2019

ስእሊ፡ ፊሊፖ66/ ሻተርስቶክ ኮም

ካብ 2017 ፡ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ዛጊት ኣስታት 36,000 ስደተኛታት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ናብ ሊብያ መሊሱ ኣሎ።